Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 04:42 AM ngày 8-07-2020

Mục lục
* * * * *

I. Khái quát nội dung câu chuyện

   - Rừng là tài sản công cộng được nhà nước giao cho kiểm lâm, Ủy ban nhân dân, cấp chính quyền có trách nhiệm quản lý.

   - Thấy hành vi phá hoại tài sản chung của nhà nước cần:

   + Báo cho cơ quan có thẩm quyền.

   + Phê phán và ngăn cản các hành vi phá hoại.

=> Ý nghĩa: Chúng ta cần có trách nhiệm với tài sản của nhà nước, bảo vệ tài sản nhà nước chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

II. Nội dung bài học

2.1.Tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng.

   - Đất đai, rừng núi, sông, hồ, phần vốn và tài sản do nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình văn hoá, xã hội...

   - Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội.

Bảo vệ khu du tịch tâm linh (chùa) chính là bảo vệ tài sản của nhà nước.
Bảo vệ khu du tịch tâm linh (chùa) chính là bảo vệ tài sản của nhà nước.


2.2. Nghĩa vụ của công dân đối với Tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng.

   - Công dân phải có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

   - Không được xâm phạm tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

   - Khi được giao quản lí, sử dụng phải bảo quản, giữ gìn...

2.3. Nhà nước ban hành và tổ chức

thực hiện các quy định pháp luật về quản lí và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân.

Lượt xem: 974

Cập nhật lúc: 30-09-2020 | 05:29 PM