Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 04:37 AM ngày 8-07-2020

Mục lục
* * * * *

I. Khái quát nội dung câu chuyện

   - Quyền sở hữu xe: Người chủ của chiếc xe máy, họ có quyền tặng, bán.

   - Người mượn xe: Được sử dụng xe, không được phép bán.

   - Quyền sở hữu đối với tài sản: Sở hữu, sử dụng, định đoạt.

   - Ông An không được quyền mang bán chiếc bình cổ vì đó là thuộc về Nhà nước, chủ sở hữu của chiếc bình là cơ quan văn hóa, viện bảo tàng. Vì: Theo luật di sản văn hóa sửa đổi tại chương 4 điều 18 có nêu rõ mọi di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, ở vùng nội thủy, lãnh hải…khi phát hiện hoặc tìm thấy đều thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về dân sự.

=> Ý nghĩa: Đối với tài sản của cá nhân thì người nào là chủ (đứng tên hợp pháp) thì người đó mới được phép bán, cho hay tặng; các hành vi mua bán không do người chủ bán (trộm, cắp) thuộc hành vi vi phạm pháp luật.

II. Nội dung bài học

2.1. Quyền sở hữu của công dân

   - Quyền chiếm hữu: Là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản.

   - Quyền sử dụng: Là quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản.

   - Quyền định đoạt: Là quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho...

Mua, bán xe thuộc quyền định đoạt.
Mua, bán xe thuộc quyền định đoạt.


2.2. Nghĩa vụ của công dân

   - Tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, không được sâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể và của nhà nước.

   - Khi vay, nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn.

   - Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, nếu hỏng phải sửa chữa hoặc bồi thường.

2.3 Trách nhiệm của Nhà nước

   - Ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản quy định pháp luật quyền sở hữu của công dân.

   - Quy định các biện pháp và hình thức xử lí đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu…

   - Tuyên truyền, giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu của mình và ý thức tôn trọng quyền sở hữu của người khác.

=> Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân.

Lượt xem: 948

Cập nhật lúc: 28-09-2020 | 05:15 PM