Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 04:36 AM ngày 8-07-2020

Mục lục
* * * * *

I. Khái quát nội dung câu chuyện

   - Sự nguy hiểm của vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra bệnh tật, tàn tật, chết người, hao tốn tiền của.

   - Cần tuân theo những quy định của pháp luật.

   - Quy định của nhà nước: Luật hình sự, luật phòng cháy, chữa cháy.

   - Để ngăn ngừa, hạn chế các tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là tính chủ động phòng ngừa của mỗi cá nhân, gia đình.

=> Ý nghĩa: Cho đến thời điểm hiện nay, hằng năm vẫn có một số lượng người bị chết do tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. Điều này đòi hỏi Đảng và nhà nước phải có những chính sách chặt chẽ hơn. Đồng thời, người dân cũng cần phải có ý thức hơn trong việc phòng, ngừa tai nạn.

II. Nội dung bài học

2.1. Tác hại của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

   - Các tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra những tổn thất về người, tài sản cho gia đình và xã hội.

2.2. Các quy định phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

   - Cấm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.

   - Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại.

   - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, cháy, nổ, chất phóng xạ, chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ qui định về an toàn.

Buôn pháo lậu là hành vi vi phạm pháp luật.
Buôn pháo lậu là hành vi vi phạm pháp luật.

2.3. Trách nhiệm của học sinh

   - Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

   - Tuyên truyền vận động bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các qui định.

   - Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các qui định trên.

Lượt xem: 1077

Cập nhật lúc: 30-09-2020 | 05:17 PM