Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 04:33 AM ngày 8-07-2020

Mục lục
* * * * *

I. Khái quát nội dung câu chuyện

* Thái độ của người thợ mộc :

    - Trước: Tận tụy, tự giác, nghiêm túc => sản phẩm làm ra hoàn thành, mọi người tin tưởng, yêu quý

    - Khi làm ngôi nhà cuối cùng: Không dành hết tâm trí, tam trạng mệt mỏi, không khéo léo tinh xảo, xử dụng vật liệu cẩu thả ⇒ sản phẩm không đảm bảo kỹ thuật

    - Hậu quả : Hổ thẹn

* Nguyên nhân: Thiếu tự giác, không có kỷ luật lao động.

=> Ý nghĩa: Trong thời kì chúng ta đang bước vào thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta không những cần phải chăm chỉ lao động mà còn phải lao động tự giác và sáng tạo. Bởi có như vậy chúng ta mới tìm tòi được cái mới, mới giải quyết được tối ưu mọi vấn đề và mang đến hiệu quả trong quá trình lao động.

Lao động là hoạt động đặc trưng của con người, nhờ có lao động mà mỗi con người được hoàn thiện về phẩm chất đạo đức, tâm lý, năng lực lao động…

Có hai loại lao động chủ yếu: chân tay và trí óc. Trong lao động đòi hỏi tính tự giác và sáng tạo -> nâng cao năng suất, chất lượng.

II. Nội dung bài học

2.1. Khái niệm

    - Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải đo áp lực từ bên ngoài. Ví dụ: Tự học không cần cha mẹ nhắc nhở, tự giặt quần áo của mình…

    - Lao động sáng tạo là trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động. Ví dụ: Dùng máy gặt trong nông nghiệp, sử dụng máy tính để làm việc, dạy học…

Sử dụng máy gặt trong nông nghiệp thể hiện lao động sáng tạo.
Sử dụng máy gặt trong nông nghiệp thể hiện lao động sáng tạo.


2.2 Biểu hiện:

    - Chủ động làm việc, không cần ai nhắc nhở.

    - Luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới.

    -Tìm mọi cách giải quyết tối ưu để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc

2.3 Ý nghĩa:

    - Giúp tiếp thu kiến thức, kĩ năng ngày càng thuần thục.

    - Phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân sẽ được hoàn thiện,

    - Phát triển không ngừng chất lượng, hiệu quả học tập, lao động sẽ ngày càng được nâng cao.

2.4 Rèn luyện: Học sinh phải rèn luyện lao động tự giác và lao động sáng tạo trong học tập.

Lượt xem: 211

Cập nhật lúc: 28-09-2020 | 05:15 PM