Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 10 trang 56 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Bố con ông Quốc là thợ sửa xe đạp, xe máy.  Mỗi khi có chậu nước bẩn, đầy dầu mỡ là ông Quốc lại đổ ngay xuống dòng sông bên cạnh. Đôi lần, Hoàng nói với bố là không nên đổ nước như thế, vì sẽ gây ô nhiễm dòng sông quê mình. Ông Quốc nói : "Sông chảy liên tục thế, đổ nước bẩn xuống sông là nó lại trôi đi ngay thôi, sao mà ô nhiễm được !".

Câu hỏi 

Em đồng ý với ý kiến của ai trong hai ý kiến trên ? Giải thích vì sao.

Hướng dẫn giải

Đổ nước bẩn xuống sông làm bẩn nguồn nước sông, gây ô nhiễm môi trường. Hành vi này cần phải được chấm dứt.

Các câu hỏi cùng bài học