Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 trang 33 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu các biểu hiện của tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội. Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải

Những biểu hiện của tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

+ Tích cực tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng

+ Tham gia các câu lạc bộ học tập

+ Tự giác tham gia các hoạt động của lớp.

+Đi thăm thầy, cô giáo cũ với các bạn cùng lớp

Các câu hỏi cùng bài học