Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ẩn dụ là gì? (SGK trang 68)

Lý thuyết

Câu hỏi

1. Trong khổ thơ dưới đây, cụm từ Người Cha được dùng để chỉ ai? Vì sao có thể ví như vậy?

Anh đội viên nhìn Bác

Càng nhìn lại càng thương

Người Cha mái tóc bạc

Đốt lửa cho anh nằm

(Minh Huệ)

2. Cách nói này có gì giống và khác với phép so sánh?

Hướng dẫn giải

1. Người Cha trong khổ thơ dùng chi Bác Hồ. Có thể ví như vậy bởi tình thương của Bác với bộ đội như là của người cha đối với con.

2. Cách nói trên có điểm giống với phép so sánh nếu chúng ta liên tưởng và viết thành câu: Bac Hồ là người Cha.

Khác pbép so sánh là không xuất hiện trên văn bản vế A ( vế được so sánh )

mà chỉ có vế B (vế dùng đế so sánh), nói cách khác, đây là phép so sánh ngầm.

Các câu hỏi cùng bài học