Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Âm nhạc 7 HKII - GDQP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-26 04:10:45 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trường THCS Xà Phiên

Giáo án âm nh ạc 7

Ngày soạn:
/
/ 201
Tuần 20 - Tiết 19 - Bài 5:

Ngày dạy:

/

/ 201

HỌC HÁT: BÀI ĐI CẮT LÚA
NHẠC LÍ: SƠ LƯỢCVỀ QUÃNG
A. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Đi cắt lúa”.
- Qua bài hát các em có cảm nhận và hiểu biết được sự phong phú, độc đáo của nền
ca nhạc dân gian các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
- Có khái niệm về quãng, phân biệt được quãng giai điệu và quãng hoà thanh. Biết
gọi tên các quãng.
B. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát “Đi cắt lúa”.
- Sưu tầm một số bài dân ca các dân tộc Tây Nguyên.
2.Chuẩn bị của học sinh: SGK, Tìm các bài hát của dân tộc Tây Nguyên
C. Tiến trình dạy học:
I. Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số:
II. Giới thiệu bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
Dân ca Việt Nam rất phong phú và đa dạng, dân ca các dân tộc thiểu số ở Tây
Nguyên cũng góp phần làm cho nền ca nhạc dân gian càng thêm phong phú. Hôm nay
thầy sẽ giới thiệu cho các em một bài dân ca của một dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên
đó là bài hát “Đi cắt lúa” của dân tộc H’rê.
III. Dạy và học:
HĐ CỦA GV
NỘI DUNG
HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
Học hát: Đi cắt lúa
HS ghi bài
Dân ca H’rê
Sưu tầm: Lê Toàn Hùng
Đặt lời mới:Lê Minh Châu
1. Giới thiệu bài hát.
GV yêu cầu
- HS đọc sgk/ 39
HS đọc SGK
- Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát
GV thực hiện
2. Nghe hát mẫu:
HS nghe
3. Chia đoạn, chia câu: (1 đoạn – 4 câu và có 2
GV đàn
lời)
HS l.thanh
4. Luyện thanh:
GVđàn và
5. Tập hát từng câu:
HS tập hát
h/dẫn
- Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs
hát nhẩm theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại
=> Cả lớp hát theo đàn
- Tập câu 2 tương tự câu 1 => Nối câu 1 với câu 2
Giáo viên: Nguyễn Bảo Lộc

Trường THCS Xà Phiên

Giáo án âm nh ạc 7

- Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và câu 2 cho
hết bài
- Hát thuần thục lời cả bài
- Gọi 1-2 hát tốt trình bày bài hát
GV đệm đàn
7. Hát hoàn chỉnh cả bài:
- Chọn tiết tấu Rumba TP 90 đệm đàn cho hs hát.
- Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai
GV yêu cầu
(nếu có)
GV h/dẫn
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát.
- Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng.
- Cả lớp trình bày bài hát một vài lần theo tay chỉ
GV ghi bảng
huy của GV
GV yêu cầu và II. Nhạc lí: Sơ lược về quãng.
ghi khái niệm
1. Khái niệm: Quãng là khoảng cách về cao độ
giữa 2 âm vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc.
Âm thấp được gọi là âm gốc, âm cao được gọi là
âm ngọn.
- Quãng có 1 âm vang lên lần lượt gọi là quãng giai
điệu.
GV h/dẫn phân - Quãng có 2 âm vang lên cùng một lúc gọi là
biệt quãng giai quãng hoà âm.
điệu và quãng
2. Ví dụ:
hoà âm.
GV ghi bảng
GV h/dẫn ghi
tên quãng

GV yêu cầu

3. Gọi tên quãng: Tên quãng là số âm cơ
bản được tính từ âm gốc đến âm ngọn.
? Hãy gọi tên các quãng sau:

4. Bài tập:
Gọi tên các quãng sau và phân biệt quãng giai điệu
và quãng hoà âm?

IV. Củng cố: Hs trình bày lại bài hát theo nhóm.
V. Dặn dò: Về nhà học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.

Giáo viên: Nguyễn Bảo Lộc

HS thực hiện
HS trình bày
HS thực hiện
HS ghi bài
HS đọc và ghi
khái niệm

HS theo dõi và
ghi nhớ
HS ghi bài
HS theo dõi

HS thực hiện

Trường THCS Xà Phiên

Giáo án âm nh ạc 7

Ngày soạn:
/
/ 201
Tuần 21 - Tiết 20 - Bài 5:

Ngày dạy:

/

/ 201

ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐI CẮT LÚA
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6
A. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .
- Biết trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh.
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 6, kết hợp đánh đúng nhịp 2/4 .
B. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 6
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, đọc tên nốt bài TĐN số 6
C. Tiến trình dạy học:
I. Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số:
II. Kiểm tra bài cũ: 1. Quãng là gì, thế nào là quãng giai điệu và quãng hoà âm?
2. Nêu cách gọi tên các quãng và gọi tên các quãng sau:
III. Dạy và học:
Giới thiệu bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
HĐ CỦA GV
GV ghi bảng

NỘI DUNG
I. Ôn hát: Đi cắt lúa

HĐ CỦA HS
HS ghi bài
Dân ca H’rê

GV đàn
GV thực hiện
GV hướng dẫn
và sửa sai
GV yêu cầu

GV yêu cầu
GV ghi bảng

1. Luyện thanh:
2. Ôn tập:
- Cho hs nghe lại giai điệu của bài hát để các em so
sánh và sửa những chỗ chưa chính xác.
- Cả lớp ôn tập lại bài hát, GV nghe và sửa sai
( nếu có).
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát => Gv chỉ ra
những chỗ các em hát chưa chính xác và hướng dẫn
các em sửa sai.
3. Kiểm tra:
Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát=> Gv
nhận xét và cho điểm.
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 6- Xuân về trên bản
(Trích)
Nhạc và lời: Nguyễn Tài Tuệ
1. Nhận xét:
Giáo viên: Nguyễn Bảo Lộc

HS luyện thanh
HS nghe và ghi
nhớ
HS thực hiện

HS trình bày
HS ghi bài

Trường THCS Xà Phiên

GV hỏi

GV yêu cầu
GV thực hiện
GV đàn

Giáo án âm nh ạc 7

? Bài TĐN viết ở nhịp gì, khái niệm về nhịp đó?
(Nhịp 2/4)
? Về cao độ có sử dụng độ cao của những nốt nhạc
nào, nốt cao nhất và thấp nhất, Quãng mấy? (LàĐố => Quãng 10)
? Kể tên các hình nốt có trong bài?(Nốt trắng, đen,
đen chấm dôi, móc đơn, móc kép)
2. Đọc tên nốt nhạc của bài.
3. Chia câu: 4 câu
4. Đọc gam La thứ

HS trả lời

HS đọc tên nốt
HS theo dõi
HS đọc gam
Am

5. Tập đọc từng câu: ( Dịch giọng -2)
HS nghe và
- GV cho hs nghe giai điệu của bài TĐN 1 -2 lần
HS tập đọc
- GV đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 2-3 lần cho nhạc
hs nghe,yêu cầu các em đọc nhẩm theo sau đó gọi
một vài cá nhân đọc => Cả lớp cùng đọc kết hợp gõ
phách nhẹ nhàng.
- Tập câu 2 tương tự như câu 1 => Nối câu 1 với
câu 2=> Đọc thuần thục cả 2 câu.
- Tập tương tự với các câu còn lại cho đến hết bài.
- Trong khi hướng dẫn hs tự đọc nhạc hoà với tiếng
đàn, GV cần chú ý nghe để phát hiện và sửa sai kịp
thời cho các em.
GV h/ dẫn
- Tập đọc theo từng nhóm kết hợp gõ phách.
HS thực hiện
6. Ghép lời ca:
-Chia lớp thành 2 nửa: 1 đọc nhạc và gõ phách- 1
hát lời và gõ tiết tấu sau đó đổi ngược lại.
- Cả lớp hát lời kết hợp đánh nhịp 2/4.
GV đệm đàn và 7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài:
- GV đệm đàn (Ttấu Pop– TP 110) cho hs đọc nhạc, HS thực hiện
hướng dẫn
hát lời ca và đánh nhịp 2/4 khoảng 2-3 lần.
* Trò chơi âm nhạc: Thẩm âm
GV đàn
-GV đàn 2-3 nốt nhạc bất kì cho các em nghe và hát HS tham gia trò
lại theo âm la sau đó cho biết đó là cao độ các âm
chơi
nào.
GV yêu cầu
- Gọi 2 nhóm: 1 đọc nhạc -1 gõ tiết tấu -> HS khác HS thực hiện
nhận xét.
IV. Cũng cố: GV nhắc nhở hs về nhà ôn lại bài hát, đọc nhạc- hát lời và đánh nhịp
bài TĐN số 6 .Chép TĐN số 6 vào vở.
V. Dặn dó: Chuẩn bị bài cho tiết sau.
GV đàn

Giáo viên: Nguyễn Bảo Lộc

Trường THCS Xà Phiên

Ngày soạn:
/
/ 201
Tuần 22 - Tiết 21 - Bài 5:

Giáo án âm nh ạc 7

Ngày dạy:

/

/ 201

ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHAC: TĐN SỐ 6
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:MỘT SỐ
THỂ LOẠI BÀI HÁT
A. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 6, kết hợp đánh đúng nhịp 2/4.
- Nhận biết được một số thể loại bài hát. Cho các em nghe một số bài minh họa của
từng thể loại bài hát, tư đó có thể liên hệ với một số bài khác và tìm ra cách sắp xếp
các thể loại hợp lí
B. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 6
- Tham khảo thêm các bài hát thuộc từng thể loại ngoài các bài đã nêu trong SGK.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, xem trước nội dung bài học
C. Tiến trình dạy học:
I. Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số:
II. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra trong quá trình ôn tập)
III. Dạy và học:
Giới thiệu bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
HĐ CỦA GV
GV ghi bảng
GV đàn

GV đàn
GV yêu cầu
GV kiểm tra
GV ghi bảng
GV yêu cầu

NỘI DUNG
HĐ CỦA HS
I. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 6 –Xuân về trên bản HS ghi bài
Nhạc và lời: Nguyễn Tài Tuệ
1. Đọc gam La thứ
HS đọc gam
Am
2. Ôn tập:
- Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần
để các em nhớ lại.
- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách
- Từng nhóm đọc nhạc và đánh nhịp 2/4.
3. Kiểm tra:
- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài TĐN (đọc nhạc và
đánh nhịp).
II. Âm nhạc thường thức:
Một số thể loại bài hát
Giáo viên: Nguyễn Bảo Lộc

HS nghe và nhớ
lại
HS thực hiện

HS ghi bài
HS đọc sgk

Trường THCS Xà Phiên

GV ghi bảng
GV thực hiện
GV hỏi
GV thuyết
trình và ghi
bảng
GV ghi bảng
GV thực hiện
GV hỏi
GV thuyết
trình và ghi
bảng
GV ghi bảng
GV thuyết
trình và ghi
bảng
GV hỏi
GV ghi bảng
GV thuyết
trình và ghi
bảng
GV hỏi
GV ghi bảng
GV thuyết
trình và ghi
bảng
GV hỏi
GV ghi bảng
GV thuyết
trình và ghi
bảng

Giáo án âm nh ạc 7

- Gọi 2 em đọc sgk/42- 43
1. Hát ru:
- Cho nghe một bài hát ru
? Bài hát ru có âm điệu như thế nào?
* Hát ru là những bài hát có âm diệu nhẹ nhàng,
khoan thai, tiết tấu đung đưa dễ đưa ta vào giấc
ngủ.
2. Hành khúc:
- Cho hs nghe bài “Hành khúc Đội” và “Nối vòng
tay lớn”
? Những bài hát hành khúc có tính chất như thế nào?
* Là những bài hát có âm điệu khoẻ mạnh, hùng
tráng, tiết tấu phù hợp với bước chân đi đều.
3. Bài hát lao động:
* Là những bài hátcó nhịp điệu thường phù hợp với
các động tác lao động tạp thể như: chèo thuyền, kéo
lưới, kéo gỗ…
? Hãy tìm một số bài hát thuộc thể loại trên?
4.Bài hát vui hơi, sinh hoạt:
* Là những bài hát có nội dung và giai điệu vui tươi,
có thể hát trong sinh hoạt,cắm trại,trong các ngày lễ
hội…
? Kể tên một vài bài hát có thể sử dụng khi đi tham
quan, dã ngoại?
5. Bài hát trữ tình, tình ca:
* Là những bài hát giàu tình cảm, nội dung thường
đề cập đến tình yêu, đất nước, con người.
? Bài hát “Khúc hát chim sơn ca” thuộc thể loại
nào?
6. Bài hát nghi lễ, nghi thức:
* Là những bài hát có tính chất trang nghiêm, dùng
trong nghi lễ, chào cờ, mặc niệm. Có thể là bài hát
riêng của một tổ chức đoàn thể …
- Cho hs nghe một số bài hát và yêu cầu các em phân
loại theo các thể loại trên.

HS ghi bài
HS nghe
HS trả lời
HS nghe và ghi
bài
HS ghi bài
HS nghe
HS trả lời
HS nghe và ghi
bài
HS ghi bài
HS nghe và ghi
bài
HS trả lời
HS ghi bài
HS nghe và ghi
bài
HS trả lời
HS ghi bài
HS nghe và ghi
bài
HS trả lời
HS ghi bài
HS nghe và ghi
bài
HS nghe và
phân loại b/hát

GV thực hiện
IV. Cũng cỗ: GV nhắc nhở hs về nhà học bài, đọc nhạc- hát lời và đánh nhịp bài
TĐN số 6
V. Dặn dò: Chuẩn bị bài cho tiết sau.
Giáo viên: Nguyễn Bảo Lộc

Trường THCS Xà Phiên

Ngày soạn:
/
/ 201
Tuần 23 - Tiết 22 - Bài 6:

Giáo án âm nh ạc 7

Ngày dạy:

/

/ 201

HỌC HÁT: BÀI KHÚC CA BỐN MÙA
BÀI ĐỌC THÊM: TIẾNG SÁO VIỆT NAM
A. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Học một bài hát ở nhịp 3/8 để thấy được tính chất nhịp nhàng, uyển chuyển của
loại nhịp này.
- Hát đúng giai điệu của bài hát “Khúc ca bốn mùa”
- Tập hát luyến âm và ngân dài đủ phách.
- Qua bài hát các em giáo dục cá em biết yêu quý thiên nhiên, có một cách nhìn thiên
nhiên thú vị và gần gũi với tuổi thơ.
B. Chuẩn bị:
1. Chuânr bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát “Khúc ca bốn mùa”
2.Chuẩn bị của học sinh: SGK, sưu tầm một số bài hát về các hịên tượng thiên
nhiên.
C. Tiến trình dạy học:
I. Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số:
II. Bài cũ: 1. Đọc nhạcvà đánh nhịp bài TĐN số 6.
2. Nêu một vài thể loại bài hát mà em biết?
III. Dạy và học:
Giới thiệu bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
HĐ CỦA GV
NỘI DUNG
HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
I. Học hát: Khúc ca bốn mùa
HS ghi bài
Nhạc và lời:Nguyễn Hải
1. Giới thiệu tác giả, bài hát.
GV giới thiệu
- Nhạc sĩ Nguyễn Hải tên thật là Nguyễn Văn Hải, HS nghe và ghi
sinh ngày 15-01- 1958 ở Quảng Bình. Hiện ông làm nhớ
việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ông có một số tác phẩm như: Từng hạt mưa ru,
Suối nguồn yêu thương, Lời ru của phố,… và một
số ca khúc thiếu nhi khác.
Giáo viên: Nguyễn Bảo Lộc

Trường THCS Xà Phiên

Giáo án âm nh ạc 7

GV yêu cầu
GV thực hiện
GV thực hiện

- Đọc SGK/ 46
2. Nghe hát mẫu:
3. Chia đoạn, chia câu: 2 đoạn- 5 câu (đoạn a có 3
câu, đoạn b có 2 câu)
GV đàn
4. Luyện thanh:
5. Tập hát từng câu: (Dịch giọng -3)
GVđàn và h/dẫn - GV đàn chậm giai điệu câu 1 (3 lần), hs nghe và
hát lại theo đàn
- Tập câu 2 tương tự câu 1=> Nối câu 1 và câu 2
-Tập tương tự như vậy với các câu còn lại cho đến
hết bài đoạn a
- Hát thuần thục đoạn a
- Tập đoạn b tương tự đoạn a
- Nối đoạn a và đoạn b
6. Hát hoàn chỉnh cả bài
GV đệm đàn
- GV đệm đàn tiết tấu Valse TP 110, dịch giọng -3
cho hs trình bày hoàn chỉnh cả bài hát => GV nghe
và sửa sai (nếu có)
Gv yêu cầu
- Gọi một vài nhóm trình bày bài hát, nhóm khác
nhận xét => GV bổ sung.
* Trò chơi âm nhạc: ( Hoạt động nhóm)
GV đàn và
- GV đàn vài nốt giai điệu của 1 số bài hát nói về
h/dẫn
chủ đề mưa, nắng “Tia nắng, hạt mưa; Mưa rơi; ”
cho hs sinh nghe và phát hiiện đó là bài hát nào
(Nhóm nào phát hiện nhanh và đúng sẽ ghi điểm
chung cho cả nhóm)
II. Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
GV ghi bảng
- Đọc SGK/ 47
GV yêu cầu
IV. Cũng cố: HS trả lời câu hỏi 1 trong sgk/ 47.
V. Dặn dò: Học thuộc bài hát và đọc nốt bài TĐN số 7.

Giáo viên: Nguyễn Bảo Lộc

HS đọc sgk
HS nghe- cảm
nhận
HS luyện thanh
HS thực hiện

HS trình bày
HS thực hiện
HS tham gia trò
chơi

HS ghi bài
HS đọc SGK

Trường THCS Xà Phiên

Ngày soạn:
/
/ 201
Tuần 24 - Tiết 23 - Bài 6:

Giáo án âm nh ạc 7

Ngày dạy:

/

/ 201

ÔN TẬP BÀI HÁT: KHÚC CA BỐN MÙA
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7
A. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát . Hát và kết hợp đánh nhip 3/8.
- Biết trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh.
- Làm quen với thang Am 7 âm
- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 7, kết hợp đánh đúng nhịp 3/4 .
B. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 7
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, đọc trước tên nốt bài TĐN số 7
C. Tiến trình dạy học:
I. Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số:
II. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra ttrong quá trình ôn hát)
III. Dạy và học:
Giới thiệu bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:
HĐ CỦA GV
NỘI DUNG
HĐ CỦA HS
GV ghi bảng
I. Ôn hát: Khúc ca bốn mùa
HS ghi bài
Nhạc và lời: Nguyễn Hải
GV đàn
1. Luyện thanh:
HS luyện thanh
2. Ôn tập:
GV thực hiện
- Cho hs nghe lại giai điệu của bài hát để các em so HS nghe và ghi
sánh và sửa những chỗ chưa chính xác.
nhớ
GV hướng dẫn - Cả lớp ôn tập lại bài hát, GV nghe và sửa sai
HS thực hiện
và sửa sai
( nếu có).
GV yêu cầu
- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát => Gv chỉ ra
những chỗ các em hát chưa chính xác và hướng dẫn
các em sửa sai.
Giáo viên: Nguyễn Bảo Lộc

Trường THCS Xà Phiên

GV yêu cầu
GV ghi bảng
GV hỏi

GV yêu cầu
GV thực hiện
GV đàn

GV đàn

GV h/ dẫn

GV đệm đàn và
hướng dẫn

Giáo án âm nh ạc 7

- Tập hát lĩnh xướng và hoà giọng
3. Kiểm tra:
Gọi nhóm 2-3 em lên bảng trình bày bài hát=> Gv
nhận xét và cho điểm.
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 7- Quê hương
Dân ca U- crai- na
1. Nhận xét:
? Bài TĐN viết ở nhịp gì, khái niệm về nhịp đó?
(Nhịp 3/4)
? Về cao độ có sử dụng độ cao của những nốt nhạc
nào, nốt cao nhất và thấp nhất, Quãng mấy? (LàĐố => Quãng 10)
? Kể tên các hình nốt có trong bài?(Nốt trắng, đen,
trắng chấm dôi, móc đơn. )
? Bài có sử dụng những kí hiệu gì? (Dấu nhắc lại
và khung thay đổi)
2. Đọc tên nốt nhạc của bài.
3. Chia câu: 4 câu
4. Đọc gam La thứ

5. Tập đọc từng câu: ( Dịch giọng -2)
- GV cho hs nghe giai điệu của bài TĐN 1 -2 lần
- GV đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 2-3 lần cho
hs nghe,yêu cầu các em đọc nhẩm theo sau đó gọi
một vài cá nhân đọc => Cả lớp cùng đọc kết hợp gõ
phách nhẹ nhàng.
- Tập câu 2 tương tự như câu 1 => Nối câu 1 với
câu 2=> Đọc thuần thục cả 2 câu.
- Tập tương tự với các câu còn lại cho đến hết bài.
- Trong khi hướng dẫn hs tự đọc nhạc hoà với tiếng
đàn, GV cần chú ý nghe để phát hiện và sửa sai kịp
thời cho các em.
- Tập đọc theo từng nhóm kết hợp gõ phách.
6. Ghép lời ca:
-Chia lớp thành 2 nửa: 1 đọc nhạc và gõ phách- 1
hát lời và gõ tiết tấu sau đó đổi ngược lại.
- Cả lớp hát lời kết hợp đánh nhịp 3/4.
7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài:
- GV đệm đàn (Ttấu Vallse– TP 110) cho hs đọc
nhạc, hát lời ca và đánh nhịp 3/4 khoảng 2-3 lần.
* Trò chơi âm nhạc: Thẩm âm
Giáo viên: Nguyễn Bảo Lộc

HS trình bày
HS ghi bài
HS trả lời

HS đọc tên nốt
HS theo dõi
HS đọc gam
Am
HS nghe và
HS tập đọc
nhạc

HS thực hiện

HS thực hiện