Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

7. Answer. Then write the answers.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Trả lời. Sau đó viết câu trả lời.)

a) What time do you get up?

b) What time do you have breakfast?

c) What time do you go to school?

Hướng dẫn giải

a) I get up at six o'clock.

b) I have breakfast at six thirty.

c) I go to school at six forty - five.

Tạm dịch: 

a) Bạn thức dây lúc mấy giờ?

=> Tôi thức dậy lúc 6 giờ. 

b) Bạn ăn sáng lúc mấy giờ?

=> Tôi ăn sáng lúc 6 giờ rưỡi.

c) Bạn đi học lúc mấy giờ?

=> Tôi đi học lúc 6 giờ 45 phút.

Các câu hỏi cùng bài học