Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

6. Play with words. (Chơi với chữ)

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Head and shoulders,

Knees and toes.

Knees and toes.

Head and shoulders,

Knees and toes.

Knees and toes.

Ears and eyes

And mouth and nose.

Head and shoulders,

Knees and toes.

Knees and toes.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch: 

Đầu và vai,

Đầu gối và ngón chân.

Đầu gối và ngón chân.

Đầu và vai,

Đầu gối và ngón chân.

Đầu gối và ngón chân.

Tai và mắt

Và miệng và mũi.

Đầu và vai,

Đầu gối và ngón chân.

Đầu gối và ngón chân.

Các câu hỏi cùng bài học