500 cau hoi trac nghiem môn Địa lý lớp 12

Gửi bởi: Nguyễn Thúy Hòa vào ngày 2016-03-05 12:48:27 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM Nguyên nhân khiến chúng phải dụng nhiều phép chiếu khác nhau Trái cong dụng khác nhau lãnh hiện hình dáng lãnh phẳng chiều thường dạng hình Hình Hình phẳng trên phân chia thành loại phép chiếu: phương hình nón, hình lãnh hiện hình dạng chiếu tiếp chiếu điểm lưới chiếu phân chia phép chiếu thành loại: đứng, ngang, nghiêng tiếp chiếu hình dạng chiếu lãnh hiện điểm lưới chiếu Phép chiếu phương dụng chiếu Hình phẳng Hình Hình lăng Trong phép chiếu phương đứng chiếu tiếp trí: Vòng tuyến Xích Tính chính trong phép chiếu phương đứng điểm: Tăng thấp vòng giảm phía giảm thấp Không trên toàn lãnh hiện Tính chính trong phép chiếu phương ngang điểm: xích giảm kinh tuyến giữa giảm phía Đông giao kinh tuyến giữa xích giảm càng giao điểm giao kinh tuyến xích giảm càng giao điểm Phép chiếu phương ngang thường được dùng Đông Vùng Vùng trung bình Tính chính trong phép chiếu phương nghiêng điểm: tiếp chiếu giảm càng điểm tiếp kinh tuyến giữa giảm phía Đông xích giãm phía tiếp chiếu giảm Phép chiếu phương nghieng thường được dùng Đông Vùng Vùng trung bình Trong phép chiếu phương phép chiếu năng hiện phần lãnh xích chính nhất: Phương đứng Phương ngang Phương nghiêng trên Trong phép chiếu phương phép chiếu năng hiện phần lãnh chính nhất: Phương đứng Phương ngang Phương nghiêng đúng Trong phép chiếu phương phép chiếu năng hiện phần lãnh chính nhất: Phương đứng Phương ngang Phương nghiêng đúng Tính chính trong phép chiếu hình đứng điểm là:a. kinh tuyến giữa giảm phía Đông xích giảm phía kinh tiếp chiếu giảm càng kinh tiếp chiếu giảm Phép chiếu hình đứng thường được dụng nhưng phần lãnh điểm: trung bình, theo chiều trung bình, theo chiều Đông thấp, theo chiều Đông cao, theo chiều Đông Phép chiếu hình đứng thường được dụng những phần lãnh điểm: xích vòng trung bình muốn hiện những phần lãnh xích chính người thường dùng phép chiếu: Hình đứng hình đứng Phương ngang hình đứng Phương ngang hình đứng Phương đứng hình đứng muốn hiện những phần lãnh trung bình chính người thường dùng phép chiếu: Phương nghiêng Hình nghiêng Hình nghiêng trên muốn hiện những phần lãnh vùng chính người thường dùng phép chiếu: Phương đứng Phương ngang Hình đứng Hình đứng loại hoặc bằng 1:200 1:200 hoặc bằng 1:100 hoặc bằng 1:200 giáo khoa loại được phân loại theo: Phạm lãnh đích dụng đúng Phương pháp hiệu thường được dùng hiện tượng điểm: Phân phạm rộng Phân theo những điểm Phân theo Phân không đồng tượng thuờng được biểu hiện bằng phương pháp hiệu: đường ranh giới hành chính điểm Trong phương pháp hiệu, hiệu biểu hiện tưnøg tượng điểm: hiện phạm lãnh rộng chính tượng phân trên hiệu hiện được nhiều tượng đúng dạng hiệu thường được dụng trong phương pháp hiệu Hình Tượng hình trên Trong phương pháp hiệu, khác biệt lượng hiện tượng cùng loại thường được biểu hiện bằng: khác nhau hiệu khác nhau kích thước hiệu khác nhau hình dạng hiệu đúng Phương pháp hiệu đường chuyển động thường được dùng hiện tượng lí:a. phân theo những điểm chuyển theo tuyến phân theo tuyến phân Trên nhiên, tượng thường được hiện bằng phương pháp đường chuyển động Hướng gió, núi… Dòng sông, dòng biển.. Hướng gió, dòng biển… trên Trên kinh hội, tượng thường được hiện bằng phương pháp hiệu đường chuyển động trao hàng hoá.. luồng dân, luồng tải.. Biên giới, đường giao thông.. máy, đường giao thông.. Phương pháp chấm điểm thường được dùng hiện tượng điểm: Phân phân tán, Phân trung theo điểm Phân theo tuyến Phân phạm rộng Phương pháp khoanh vùng thường được dùng hiện tượng điểm: Phân trung theo điểm Không phân trên khắp lãnh phát triển những nhất định Phân phạm rộng Phân phân tán, trưng phương pháp khoanh vùng hiện được phân tượng hiện được động phát triển tượng hiện biến loại tượng riêng dường tách loại tượng khác đúng Phương pháp biểu thường được dùng hiện: Chất lượng hiện tượng trên lãnh tổng cộng hiện tượng trên lãnh hiện tượng trên lãnh Động phát triển hiện tượng trên lãnh hiện than trên lãnh nước người thường dùng phương pháp: hiệu đường chuyển động Vùng phân hiệu Chấm điểm hiện lượng tỉnh nước người thường dùng phương pháp: hiệu Chấm điểm biểu Vùng phân hiện nước người thường dùng phương pháp: hiệu biểu Vùng phân Chấm điểm Trong tập, phương tiện sinh: thay sách giáo khoa tập, luyện năng giản xong định trái phận lãnh trong Nhận định dưới chưa chính xác: định được điểm trên Trái hiện hình dạng phận lãnh trên Trái không hiện trình phát triển hiện tượng. hiện phân tượng trong những quan trọng định phương hướng trên vào: Mạng lưới kinh tuyến hiện trên đồb. Hình dáng lãnh hiện trên lãnh hiện trên Bảng giải Thành phần thiên gồm: thiên thể, khí, thiên thể, khí, điện ngôi sao, hành tinh, tinh, chổi hành tinh tinh Nhận định dưới chưa chính xác: ngôi sao, hành tinh, tinh được chung thiên Trời trong Ngân Ngân phạm không gian Thiên Trong Thiên nhiều hành tinh Nguyên nguyên thuỷ theo thuyết Bang điểm Chứa chất trong không gian cùng nhưng nhiệt cùng chất chuyển động hướng cách dàng nhiệt phân Theo thuyết Bang, ngôi Thiên trong được hình thành động lực: Côriôlit Nhận định dưới chưa chính Trời: Trời Thiên nhất năng phát sáng hành tinh năng phản chiếu sáng Trời hành tinh tinh năng phát sáng Trong Trời hành tinh chuyển động quay hành tinh chuyển động xung quanh Trời dạng: Tròn Không định đúng Hướng chuyển động hành tinh trên qunh Trời Thuận chiều đồng Tinh Ngược chiều đồng hành tinh Ngược chiều đồng Tinh Thuận chiều đồng hành tinh trong Trời quay quanh mình theo hướng: Cùng hướng chuyển động quanh Trời Ngược hướng chuyển động quanh Trời Cùng hướng chuyển động quanh Trời, Tinh Thiên Vương Tinh Ngược hướng chuyển động quanh Trời, Tinh Thiên Vương Tinh theo khoảng cách Trời Tinh, Trái Đất, Thuỷ Tinh, Tinh Tinh, Thuỷ Tinh, Tinh, Trái Thuỷ Tinh, Tinh, Trái Đất, Tinh Tinh, Thuỷ Tinh, Trái Đất, Tinh Hành tinh nhất trong Trời thời gian quay quanh trục Trời Thuỷ Tinh Tinh Tinh Tinh Nhận định dưới chưa chính xác: hành tinh thuộc kiểu Trái kích thước hành tinh kiểu Tinh hành tinh thuộc kiểu Trái thời gian quay quanh trục ngắn hành tinh kiểu Tinh hành tinh thuộc kiểu Trái thời gian chuyển động quanh Trời hành tinh kiểu Tinhd. hành tinh thuộc kiểu Trái khối lượng hành tinh kiểu Tinh trên Trái trên Thuỷ Tinh Bằng nhau khoảng khoảng Ngắn Khoảng cách trung bình Trái Trời 149,6 nghìn 149,6 triệu 149,6 triệu Trục tưởng thượng Trái phẳng xích góc: 66o33’ Trục tưởng thượng Trái phẳng chuyển động Trái quanh Trời góc: 66o33’ Hướng quay quanh trục Trái điểm Thuận chiều đồng Cùng hướng chuyển động Trái quanh Trời Ngược chiều đồng đúng Trong Trái quay quanh trục những điểm không thay tuyến Vòng Xích Trái hoàn thành vòng quay quanh trục mình trong khoảng thời gian: ngày tháng chuyển nhất Trái quay Vòng tuyến Xích trung bình quay Trái điểm: nhất xích giảm Tăng xích nhất tuyến Không tuyến Khoảng cách trung bình Trái Trời Giảm ngày tăng ngày Tăng ngày giảm ngày Không trong suốt thời gian chuyển động trên Không trong suốt thời gian chuyển động trên ngày Nhận định dưới chưa chính chuyển động Trái quanh Trời: nhất điểm nhật nhất điểm viễn nhật quay Trái quay Trái Nguyên nhân khiến ngày luôn phiên xuất hiện trên Trái Trái hình Trái quay sáng Trời chiếu song đúng Trái hình quay quanh trục sang Đông trong cùng thời điểm: Người đứng tuyến khác nhau nhìn thấy trời khác nhau Người đứng kinh tuyến khác nhau nhìn thấy trời khác nhau phía thấy Trời xuất hiện trên Trái thấy Trời trên trời giống nhau quốc được theo của: Quốc nhiều lãnh nhất Trung Quốc Canada Đường chuyển ngày quốc được theo kinh tuyến:a. 180o 90oĐ 90oT Theo phía sang phía Đông đường chuyển ngày quốc thì: Tăng thêm ngày lịch ngày lịch Không thay ngày lịch Tăng thêm ngày lịch định quốc Nguyên nhân sinh Côriôlit Trái hình quay quanh trục theo hướng sang Đông Trái hình quay quanh trục theo hướng sang Đông quay giảm xích Trái chuyển động quanh Trời trên Côriôlit chuyển động xích lệch hướng: phía phải theo hướng chuyển động phía trái theo hướng chuyển động phía trên theo hướng chuyển động phía xích Nhận định dưới chưa chính xác: sông thường trái Côriôlit Côriôlit động chuyển động trên Trái Hướng Đông thổi nước đông động Côriôlit Trong chuyển động quay quanh trục, nghĩa nhất sống quả: luân phiên ngày trên Trái đường chuyển ngày quốc lệch hướng chuyển động đúng Chuyển động biểu kiến loại chuyển động Trời Chuyển động thấy bằng nhưng không thực Chuyển động thực Trời Chuyển động thực nhưng không quan thấy Nguyên nhân sinh chuyển động biểu kiến hàng Trời Trái quay quanh trục Trái chuyển động quanh Trời Trái chuyển động quanh Trời trục nghiêng không nguyên nhân trên Trời được thiên đỉnh phương khi: Trời chiếu sáng buổi trưa thời điểm trong sáng Trời chiếu chếch tiếp tuyến phương sáng Trời giữa trưa chiếu thẳng tiếp tuyến phương đúng Hiện tượng Trời thiên đỉnh xuất hiện trong khoảng thời gian: Giới nhất phía sáng Trời chiếu vuông tuyến Vòng Bắcc. 20oB 23oB xuất hiện hiện tượng Trời thiên đỉnh nhất trong Vòng Vùng tuyến tuyến Vùng ngoại tuyến Nguyên nhân sinh hiện tượng trên Trái Trái quay sang Đông Trái chuyển động quanh Trời theo hướng sang Đông Trái chuyển động quanh Trời theo trục nghiêng nghiêng không Trái chuyển động tịnh tiến quanh trục Nhận định chưa chính xác: diễn trái ngược xuân Thời giam Thời gian đông nhau Lượng nhiệt nhận được Trời điểm thuộc nhiều vào: nhập nhận được thời gian được chiếu sáng Thời gian được chiếu sáng quay Trái chuyển động Trái quanh Trời Khoảng cách Trái Trời Trong nhận được lượng nhiệt nhất Trời Xích Vòng tuyến Nguyên nhân sinh hiện tượng ngày ngắn theo Trái chuyển động quanh Trời không Trái chuyển động quanh Trời Trái chuyển động quanh Trời trục nghiêng không Trái hình Trong khoảng thời gian ngày xuân chuyển động Trái quanh Trời giảm phía Trời chếch Trời điểm vùng ngoại tuyến trong luôn thấy Trời Hướng chính đông Hướng chếch phía Đông Hướng chếch phía Đông đúng điểm vùng ngoại tuyến trong luôn thấy Trời Hướng chính đông Hướng chếch phía Đông Hướng chếch phía Đông Hướng chính nhập sáng Trời giữa trưa xích ngày 180o 66o33’ nhập sáng Trời giữa trưa xích ngày 23o27’ 66o33’ nhập sáng Trời giữa trưa tuyến ngày 66o33’ nhập sáng Trời giữa trưa tuyến ngày 46o54’ 43o54’ 43o06’ 54o54’Câu biết được trúc Trái người vào: Nguồn hình thành Trái Những khoan trong lòng Nghiên biển Nghiên thay sóng chấn truyền trong lòng Trái theo giảm chiều Trái Đất. Manti, nhân Trái Manti, nhân Trái Đất, Trái Nhân Trái Đất, Manti, Trái Nhân Trái Đất, Trái Đất. Manti Trái chiếm khoảng tích khoảng trọng lượng, điều thấy: a.Võ Trái quan trong thiên nhiên sống người b.Vật liệu Trái dưới c.Vỏ Trái bằng những chất cứng rắng d.Tất trên Theo trên xuống, trái đấtlần lượt a.Tầng trầm ích, tầng granit, tầng badan Tầng trầm ích, tầng badan, tầng granit Tầng granit, Tầng trầm ích, tầng badan. Tầng badan, tầng trầm ích, tầng granit điểm không thuộc tầng trầm tích: liệu vun, chặt thành Phân thành liên mỏng, tầng trên cùng trong trái Nhận định dưới chưa chính điểm tầng granit: loại granit loại tính chất tương granit Hình thành chất nóng chảy dưới Trái đông tầng trầm thành phần Trái điểm tầng badan loại nặng tầng trên Được hình thành chất nóng chảyphun trào đông thành phần dương trên Thạch quyển được giới Trái Trái Manti Manti Trái phần trên cùng Manti Nhận định dưới chưa chính xác: chất trong thạch quyển trạng thái cứng Thạch Quyển chuyển trên mềm, quánh mảng trên nước Thạch Quyển tích tiêu nguồn năng lượng trong Trái hoạt động xuất sinh hoạt người hiện diễn trên thạch quyển 100: nhân ngoài Trái điểm 2900 5100KM suất triệu triệu chất trạng thái lỏng trênCâu 101: điểm dưới không phải nhân Trái Đất: nhất, Nhiệt suất nhất Thành phần chất những loại nặng chất trạng thái nhân ngoài nhiệt suất thấp nhân trong 102: Thuyết kiến mảng được dựng trên công trình nghiên của: Ôttô Xmit Căng Laplat Vêghene đúng 103: Theo “thuyết trôi địa” thì: Trái nhất địa, quần đảo, đảo… ngày phận khổng trước phận thời trôi khác không giống hiện trên 104: Theo thuyết kiến mảng, Himalaya được hình thanh Mảng Ôxtrâylia mảng Thái Bình Dương Mảng Thái Bình Dương mảng Mảng Ôxtrâylia mảng Mảng mảng 105: mảng tách nhau hiện tượng: trào lên, ngầm Động đất, đúng 106: Những vùng Trái thường trí: Trung Ngoài khơi dương tiếp mảng kiến trên 107: Nhận định dưới chưa chính xác: Khoáng những chất hoặc chất trong thiên nhiên Khoáng hình thành hoạt động những trình khác nhau khoáng trạng thái khoáng chất chất 108: phân chia thành nhóm (mắc trầm tích, biến chất) vào: Nguồn hình thành Tính chất Tính chất Tuổi 109: Nhận định dưới chưa chính xác: được thành nguội lạnh khối chất nóng chảy nguồn trong lòng Trái chất nguồn Trái nhiều loại cứng granit, badan những loại biến 110: trầm tích nguồn hình thành lắng chặt trong miền trũng liệu sét, các, sỏi… sinh chặt động kiến liệu kích thước khối núi, đảo… Hoạt động đúng 111: điểm trầm tích nhóm lại: trọng nhiều chứa thạch phân phân vùng nhiệt kinh 112: được sinh trong Trái được quán tínhc. 113: Nguyên nhân sinh trên Trái Năng lượng trong xuất công nghiệp người Năng lượng thuỷ triều Năng lượng phân chất phóng chuyển dịch chất Trái theo trọng trên 114: động kiến được hiểu động sinh động sinh hình Trái những biến động sinh manti những biến động sinh hình Trái những biến diễn cách hàng trăm triệu 115: Phần nguồn năng lượng cung hoạt động động kiến Trái manti nhân trong nhân ngoài 116: động hình Trái được hiện qua: động kiến tạo, hoạt động động đất, Hiện tượng Nino Hiện tượng trên 117: Biểu hiện nhất động theo phương thẳng đứng Trái đỉnh tăng Thay nước dương nhiều Diện tích đồng bằng tăng hiện tượng động đất, hoạt động mạnh 118: Nhận định dưới chưa chính xác: phận trồi giữa đường thường tương điển hình Việt thường xuất hiện những hiện tượng diễn cường 119: được hình thành phận hình giữa đường xuống động theo phương thẳng đứng cường mạnh Hiện tượng diễn cường mạnh trên 120: Ngoại Những sinh trong manti Những được sinh ngoài, trên Những được sinh tầng badan lớpvỏ Trái trên 121: Nguyên nhân sinh ngoại Động đất, lửa, sóng thần… động kiến Năng lượng Trời chuyển chất trong quyển manti Câu122: Nhận định dưới chưa chính xác: hướng động ngoại dạng hình biến theo chiều hướng tăng Ngoại dụng bằng hình Ngoại cùng thường xuyên động hình Trái nhưng biểu hiện loại khác nhau những khác nhau