Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

5. Listen and repeat. What time is it?

Lý thuyết

Câu hỏi

(Lắng nghe và lặp lại. Mấy giờ rồi?)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

- It is ten o’clock: 10 giờ

- It is ten ten: 10 giờ 10

- It is ten fifteen: 10 giờ 15

- It is half past ten: 10 giờ 30 (  10 giờ rưỡi)

- It is ten forty - five: 10 giờ 45

- It is ten fifty: 10 giờ 50

Các câu hỏi cùng bài học