Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

5 đề thi thử môn toán vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam

8684ab18c232d9f0ef9879dbd94ad25a
Gửi bởi: Nguyễn Thị Thu Hiếu vào ngày 2021-03-29 08:18:48 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 93 | Lượt Download: 1 | File size: 0.191325 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tuyển tập đề thi vào 6 tham khảo
ĐỀ THI THỬ SỐ SỐ 20 (1)
Câu 1
Câu 2

Câu 3
Câu 4

Câu 5

Tìm số tự nhiên chia hết cho 5, biết rằng số đó cộng với hai lần tổng các chữ
số của nó thì bằng 87.
 1
1
1
1
1 
2

Tìm y: 
 1  3 3  5 5  7 7  9 9  11   y  3 .

9 3 5 10 21
; ; ;
;
.
13 4 6 11 22
Một người mua 3 cái bàn và 5 cái ghế với tổng số tiền phải trả là 1414000
đồng. Giá một cái bàn đắt hơn một cái ghế là 226000 đồng. Hỏi giá tiền của
một cái bàn là bao nhiêu?
Cho hình tam giác ABC có diện tích 216 cm2, AB = AC, BC = 36 cm. Trên AB
Tìm phân số lớn nhất trong các phân số sau:

lấy điểm M sao cho MB 

65

y

22
15

21
22
318 000đ

144cm2

2
2
AB . Trên AC lấy điểm N sao cho NC  AC ,
3
3

2
BC . Nối M với N và N với I được
3
hình thang MNIB. Tính diện tích hình thang MNIB.
Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6km/giờ. Đến B người đó đã trở về
15km
bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ trên một quãng đường khác dài hơn AB
6km. Tính độ dài AB biết người đó vừa đi vừa về hết 3 giờ 40 phút.
B
Cho bài toán tìm y biết: 12 : ( y  3)  4 . Hãy chỉ ra lời giải đúng

và trên cạnh BC lấy điểm I sao cho BI 

Câu 6

Câu 7

A. 12 : ( y  3)  4; 12 : ( 3  y)  4; ( 12 : 3)  y  4; 4  y  4; y  1.
B. 12 : ( y  3)  4; 12 : ( 3  y)  4; ( 12 : 3) : y  4; 4 : y  4; y  1.
Câu 8

Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13

Có 18 hình lâp phương như nhau, mỗi hình có cạnh 5cm. Xếp tất cả 18 hình
này thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi hình hộp chữ nhật xếp được có thể tích
lớn nhất là bao nhiêu?
Tìm chữ số tận cùng của
11  13  15  17  23  25  27  29  31  33  35  37  45  47  49  51
Có bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 500 mà chia hết cho 4?
Tìm x biết ( x  2 )  ( x  4)  ...  ( x  1996)  998000
Thực hiện phép tính
12341234123412342468 : 1234  10001000100010000
Tìm phân số bằng phân số

11
biết rằng mẫu số của phân số đó lớn hơn tử số
14

2250cm3

0
100
1
2
7315
9310

của nó 1995 đơn vị
Câu 14

Câu 15

2
Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 45,5 m. Chiều rộng bằng chiều dài.
5
Tính diện tích miếng đất đó.
Một đoàn tàu chạy ngang qua một cột điện hết 8 giây. Cũng với vận tốc đó,
đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 260mhết 1 phút. Tính chiều dài và vận
tốc của đoàn tàu.

105,625m2

40m
18km/giờ

Tuyển tập đề thi vào 6 tham khảo
ĐỀ THI THỬ SỐ SỐ 21(3)
Câu 1
Câu 2

Câu 3
Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7.

Câu 8

Câu 9

Câu 10
Câu 11
Câu 12

Câu 13
Câu 14
Câu 15

122436123636
316293319393
Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt, trong mỗi rổ chỉ có một loại quả
số quả còn ở mỗi rổ lần lượt là 50, 45, 40, 55, 70. Sau khi bán 1 rổ thì
số quả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt hỏi rổ đựng quýt có bao
nhiêu quả.
Cho a, b, c là 3 số tự nhiên bất kì. Hỏi có hay không hai số có cùng số
dư khi chia cho 3.

1 6 
11
2 

Tính nhanh 10  1   : 21 :
5


6 7  
2
11 

12
31
55

Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm P, trên cạnh CD
lấy điểm Q sao cho AP = CQ. Gọi điểm M là điểm chính giữa của
cạnh BC. Tính diện tích tam giác PMQ, biết AB = 10cm, BC = 6cm
Một bài toán cổ Hylạp có nội dung như sau: Một cư dân làng Krit
tuyên bố: “ Tất cả cư dân làng Krit đều nói dối “. Bạn hãy cho biết
điều này đúng hay sai?
So sánh
A  122980  784370  236630  568000  340000  450000 và
B  180000  262970  740000  554680  328330  436001
Cho tam giác ABC có góc A là góc vuông , AB = 30cm, AC = 45cm.
M là một điểm trên cạnh AB sao choAM = 20cm. Từ M kẻ đường
thẳng song song với BC cắt AC tại N . Tính diện tích tam giác AMN
Cho một bàn cờ có 64 ô. Đường chéo mỗi ô vuông bằng 2cm. Người
ta ném vào bàn cờ 150 viên bi thì có 21 viên bắn ra ngoài. Hỏi có hay
không ba viên bi trên bàn cờ mà khoảng cách giữa hai viên tùy ý
không lớn hơn 2cm
Tích của 2005 số 9876543 có tận cùng là số mấy
So sánh A  3333333  5555555  6666666  7777777  9999999
và B  1345789  2340617  8654210  4326049
Giả sử so sánh với năm học trước (2003 – 2004), số học sinh dự thi
học sinh giỏi thành phố năm học này (2004 – 2005) đã tăng 25%. Hỏi
so với năm học này số học sinh dự thi học sinh giỏi năm trước chiếm
bao nhiêu phần trăm.
Tính nhanh: 3, 54  73  0, 23  25  3, 54  27  0,17  25

15cm2

6 15

8
x
Có 4 con ếch nằm ở đáy của một cái giếng sâu 40m. Trong 1 ngày
chúng bò lên được 16m. Sau đó con thứ nhất bị tụt xuống 14m, con
thứ hai bị tụt 13m, con thứ ba bị tụt 12m, con thứ tư bị tụt 10m. Ngày
hôm sau chúng lại tiếp tục bò lên. Hỏi sau mấy ngày thì tất cả bốn
con ếch ra được khỏi miệng giếng

20

Rút gọn

Tìm x thỏa mãn


1

sai

A
300cm23
A >B
80%

364

13 ngày

Tuyển tập đề thi vào 6 tham khảo
ĐỀ THI THỬ SỐ SỐ 22 (5)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4

Câu 5
Câu 6

Giữa hai số 2 có thể đặt được dấu gì không để được một số lớn hơn 2
và nhỏ hơn 3.
Tính nhanh P 

0, 55.30.2  11.5  2, 75.8
0, 24.470  0, 8.23.3  3.3.8

Tổng hai số là 1200và hiệu hai số là 200. Hãy tìm số lớn

5
. Hãy tìm một số nào đó để khi cộng cùng số đó vào
11
tử số và mẫu số của phân số đó thì được một phân số mới có giá trị là
Cho phân số

2
3
Tổng của tích 2002 số tự nhiên khác không đầu tiên với tích 2002 số
tự nhiên lẻ đầu tiên là một số có tận cùng là bao nhiêu.
Một cửa hàng trong một ngày bán được 1250000đ tiền hàng gồm 3
loại: Đồ sứ, đồ nhôm và đồ điện. Biết rằng

Câu 7

Câu 8
Câu 9
Câu 10

Câu 11
Câu 12

Câu 13

Câu 14
Câu 15

700
7

5
625000đ

1
số tiền bán đồ sứ bằng
3

1
1
số tiền bán đồ nhôm và bằng số tiền bán đồ điện. Hỏi cửa hàng
2
5
bán được bao nhiêu tiền hàng đồ điện.
Có một thùng gạo chứa 10kg và một thùng thóc chứa 10kg. Người ta
lấy 1kg từ thùng thóc đổ sang thùng gạo sau đó trộn lại và lấy 1kg từ
thùng gạo đổ sang thùng thóc. Hãy so sánh khối lượng thóc ở thùng
gạo và khối lượng gạo ở thùng thóc.
Tìm x để tổng 1  2  3  4  5  6  ...  x là một số có hai chữ
số giống nhau và chia hết cho 2
Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau
Tính nhanh:
1
13
25
37
85
97
A ... 

1000 1000 1000 1000
1000 1000
Để đánh số tất cả các trang của một quyển sách gồm 250 trang( từ 1
đến 250), người ta cần dùng bao nhiêu chữ số 2?
Cho tam giác ABC. Trên AB, BC lần lượt lấy các điểm D và E sao
cho AB = 3AD, BC = 4BE. Nối A với E, C với D, AE cắt CD tại M.
Tính tỉ số AE/AM.
Một cửa hàng mua cam với giá 10000đ/3 quả và bán lại với giá
20000đ/ 5 quả. Hỏi để được lợi 100000đ thì cửa hàng cần phải bán
bao nhiêu quả cam?
1
1
2


x
13 195
Trong 100 số tự nhiên đầu tiên có tất cả bao nhiêu số cùng chia hết
cho 11 và 13
Tìm x thỏa mãn

11
24

Bằng nhau

66
81
441
1000

106
5/2

150

15
1

Tuyển tập đề thi vào 6 tham khảo
ĐỀ THI THỬ SỐ SỐ 20(1)
Câu 1
Câu 2

Câu 3
Câu 4

Câu 5

Tìm số tự nhiên chia hết cho 5, biết rằng số đó cộng với hai lần tổng các
chữ số của nó thì bằng 87.
 1
1
1
1
1 
2

Tìm y: 
 1.3 3.5 5.7 7.9 9.11.y  3

9 3 5 10 21
; ; ;
;
.
13 4 6 11 22
Một người mua 3 cái bàn và 5 cái ghếvới tổng số tiền phải trả là 1414000
đồng. Giá một cái bàn đắt hơn một cái ghế là 226000 đồng. Hỏi giá tiền của
một cái bàn là bao nhiêu?
Cho hình tam giác ABC có diện tích 216cm2, AB = AC, BC = 36cm. Trên
Tìm phân số lớn nhất trong các phân số sau:

AB lấy điểm M sao cho MB 

2
AB . Trên AC lấy điểm N sao cho
3

2
2
AC , và trên cạnh BC lấy điểm I sao cho BI  BC . Nối M với
3
3
N và N với I được hình thang MNIB. Tính diện tích hình thang MNIB.
Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6km/giờ. Đến B người đó đã trở về
bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ trên một quãng đường khác dài hơn AB
6km. Tính độ dài AB biết người đó vừa đi vừa về hết 3 giờ 40 phút.
Cho bài toán tìm y biết: 12 : ( y.3)  4 . Hãy chỉ ra lời giải đúng
NC 

Câu 6

Câu 7

A. 12 : ( y.3 )  4, 12 : ( 3.y)  4, ( 12 : 3).y  4, 4.y  4, y  1
B. 12 : ( y.3 )  4, 12 : ( 3.y)  4, ( 12 : 3) : y  4, 4 : y  4, y  1
Có 18 hình lâp phương như nhau, mỗi hình có cạnh 5cm. Xếp tất cả 18 hình
này thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi hình hộp chữ nhật xếp được có thể
tích lớn nhất là bao nhiêu?
Câu 9 Tìm chữ số tận cùng của
11.13.15.17  23.25.27.29  31.33.35.37  45.47.49.51
Câu 10 Có bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 500 mà chia hết cho 4?
Câu 11 Tìm x biết ( x  2 )  ( x  4)  ...  ( x  1996)  998000
Câu 8

Câu 12 Thực hiện phép tính
12341234123412342468 : 1234  10001000100010000
Câu 13
11
biết rằng mẫu số của phân số đó lớn hơn tử số
Tìm phân số bằng phân số
14
của nó 1995 đơn vị
Câu 14
2
Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 45,5 m. Chiều rộng bằng chiều dài
5
. Tính diện tích miếng đất đó.
Câu 15 Một đoàn tàu chạy ngang qua một cột điện hết 8 giây. Cũng với vận tốc đó,
đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 260mhết 1 phút. Tính chiều dài và
vận tốc của đoàn tàu.

Tuyển tập đề thi vào 6 tham khảo
ĐỀ THI THỬ SỐ SỐ 21(3)
Câu 1
Câu 2

Câu 3
Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7.

Câu 8

Câu 9

Câu 10
Câu 11
Câu 12

Câu 13
Câu 14
Câu 15

122436123636
316293319393
Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt, trong mỗi rổ chỉ có một loại quả
số quả còn ở mỗi rổ lần lượt là 50, 45, 40, 55, 70. Sau khi bán 1 rổ thì
số quả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt hỏi rổ đựng quýt có bao
nhiêu quả.
Cho a, b, c là 3 số tự nhiên bất kì. Hỏi có hay không hai số có cùng số
dư khi chia cho 3.
Rút gọn

1 6
10  1 .
6 7
Tính nhanh
11
2
21 :
5
2
11
Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm P, trên cạnh CD
lấy điểm Q sao cho AP = CQ. Gọi điểm M là điểm chính giữa của
cạnh BC. Tính diện tích tam giác PMQ, biết AB = 10cm, BC = 6cm
Một bài toán cổ Hylạp có nội dung như sau: Một cư dân làng Krit
tuyên bố: “ Tất cả cư dân làng Krit đều nói dối “. Bạn hãy cho biết
điều này đúng hay sai?
So sánh:
A  122980  784370  236630  568000  340000  450000
B  180000  262970  740000  554680  328330  436001
Cho tam giác ABC có góc A là góc vuông , AB = 30cm, AC = 45cm.
M là một điểm trên cạnh AB sao choAM = 20cm. Từ M kẻ đường
thẳng song song với BC cắt AC tại N . Tính diện tích tam giác AMN
Cho một bàn cờ có 64 ô. Đường chéo mỗi ô vuông bằng 2cm. Người
ta ném vào bàn cờ 150 viên bi thì có 21 viên bắn ra ngoài. Hỏi có hay
không ba viên bi trên bàn cờ mà khoảng cách giữa hai viên tùy ý
không lớn hơn 2cm
Tích của 2005 số 9876543 có tận cùng là số mấy
A  3333333  5555555  6666666  7777777  9999999
So sánh
B  1345789  2340617  8654210  4326049
Giả sử so sánh với năm học trước (2003 – 2004), số học sinh dự thi
học sinh giỏi thành phố năm học này (2004 – 2005) đã tăng 25%. Hỏi
so với năm học này số học sinh dự thi học sinh giỏi năm trước chiếm
bao nhiêu phần trăm.
Tính nhanh: 3, 54.73  0, 23.25  3, 54.27  0,17.25

6 15

8
x
Có 4 con ếch nằm ở đáy của một cái giếng sâu 40m. Trong 1 ngày
chúng bò lên được 16m. Sau đó con thứ nhất bị tụt xuống 14m, con
thứ hai bị tụt 13m, con thứ ba bị tụt 12m, con thứ tư bị tụt 10m. Ngày
hôm sau chúng lại tiếp tục bò lên. Hỏi sau mấy ngày thì tất cả bốn
Tìm x thỏa mãn

Tuyển tập đề thi vào 6 tham khảo
con ếch ra được khỏi miệng giếng

ĐỀ THI THỬ SỐ SỐ 22(5)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4

Câu 5
Câu 6

Giữa hai số 2 có thể đặt được dấu gì để được một số lớn hơn 2 và nhỏ
hơn 3 hay không?
0 ,55.30.2  11.5  2 ,75.8
.
Tính nhanh P 
0 , 24.470  0 ,8.23.3  3.3.8
Tổng hai số là 1200 và hiệu hai số là 200. Hãy tìm số lớn

5
. Hãy tìm một số nào đó để khi cộng cùng số đó vào
11
tử số và mẫu số của phân số đó thì được một phân số mới có giá trị là
Cho phân số

2
3
Tổng của tích 2002 số tự nhiên khác không đầu tiên với tích 2002 số
tự nhiên lẻ đầu tiên là một số có tận cùng là bao nhiêu.
Một cửa hàng trong một ngày bán được 1250000đ tiền hàng gồm 3
loại: Đồ sứ, đồ nhôm và đồ điện. Biết rằng

Câu 7

Câu 8
Câu 9
Câu 10

1
1
số tiền bán đồ nhôm và bằng số tiền bán đồ điện. Hỏi cửa hàng
2
5
bán được bao nhiêu tiền hàng đồ điện.
Có một thùng gạo chứa 10kg và một thùng thóc chứa 10kg. Người ta
lấy 1kg từ thùng thóc đổ sang thùng gạo sau đó trộn lại và lấy 1kg từ
thùng gạo đổ sang thùng thóc. Hãy so sánh khối lượng thóc ở thùng
gạo và khối lượng gạo ở thùng thóc.
Tìm x để tổng 1  2  3  4  5  6  ...  x là một số có hai chữ
số giống nhau và chia hết cho 2
Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau
Tính nhanh:
1
13
25
37
85
97 ... 

1000 1000 1000 1000
1000 1000
Để đánh số tất cả các trang của một quyển sách gồm 250 trang( từ 1
đến 250), người ta cần dùng bao nhiêu chữ số 2?
Cho tam giác ABC. Trên AB, BC lần lượt lấy các điểm D và E sao
cho AB = 3AD, BC = 4BE. Nối A với E, C với D, AE cắt CD tại M.
Tính tỉ số AE/AM.
Một cửa hàng mua cam với giá 10000đ/3 quả và bán lại với giá
20000đ/ 5 quả. Hỏi để được lợi 100000đ thì cửa hàng cần phải bán
bao nhiêu quả cam?
A

Câu 11
Câu 12

Câu 13

1
số tiền bán đồ sứ bằng
3

Tuyển tập đề thi vào 6 tham khảo
Câu 14
Câu 15

1
1
2


x
13 195
Trong 100 số tự nhiên đầu tiên có tất cả bao nhiêu số cùng chia hết
cho 11 và 13
Tìm x thỏa mãn

ĐỀ THI THỬ SỐ 23 VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN NĂM 2009 TRƯỜNG AMSTERDAM
1
1
3
.
Câu 1 Tìm x thỏa mãn  
x 13 130
Nước biển chứa 5% muối (theo khối lượng). Hỏi phải thêm vào 20 kg
Câu 2 nước biển bao nhiêu nước lọc tinh khiết để được một loại nước chứa 2%
muối.
Câu 3
Câu 4
Câu 5

Câu 6

Câu 7
Câu 8

Câu 9*

Tính nhanh 792 ,81 0 , 25  792 ,81 0 ,7511 9  900 0 ,1 9

10

30
0

19881996  1997 11  1985
1000
1997 1996 19951996
Cho dãy số x 1, 2 x  3,3 x  5, 4 x  7,... Hãy viết số hạng thứ 100 100 x  199
và tìm x để tổng của 100 số hạng đầu tiên của dãy bằng 60500.
x  10
31
cùng một số tự
Hỏi phải trừ bớt đi ở tử số và mẫu số của phân số
43
21
5
nhiên nào để được một phân số mới mà sau khi rút gọn được phân số
.
11
Tìm hai số có hiệu bằng 81 và nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai
46; 127
cộng với hiệu của chúng thì được 254.
4 người trong 5 giờ gặt xong một thửa ruộng. Hỏi 4 người thì trong bao
3,75
lâu gặt xong thửa ruộng đó.
Cho tam giác ABC. Lấy các điểm M, N, P lần lượt trên các cạnh AB, AC,
BC sao cho AB  3 AM , AC  3 AN ,BC  3BP. Nối CM, BN, AP cắt
=
nhau tại H, I, K. So sánh S HIK và  S HAM  S KBP  S ICN  .

Rút gọn

Lúc 6 giờ tại điểm A một chiếc thuyền xuôi theo dòng nước. Đi được một
quãng đường thuyền quay đầu ngược dòng và đến A lúc 9 giờ. Hỏi
Câu 10
thuyền đi cách điểm A bao nhiêu km mới quay đầu lại, biết rằng vận tốc
thực của thuyền là 25 km/giờ, vận tốc dòng nước là 5 km/giờ.
Một người đi xe đạp từ A đến B, thấy mỗi bánh xe lăn được 1500 vòng.
Câu 11 Hỏi quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu mét, biết đường kính bánh xe
là 65 cm.
1818181818
.
Câu 12 Rút gọn
8181818181
Một giải bóng bàn có 16 đấu thủ tham gia thi đấu. Mỗi đấu thủ đểu đấu
một trận với đấu thủ khác. Bạn hãy cho biết có thể chọn ra 5 đấu thủ xếp
Câu 13*
thành hàng dọc sao cho đấu đứng trước thắng tất cả các đấu thủ đứng sau
hay không?
Nếu giảm chiều dài của một hình chữ nhật đi 20% mà muốn diện tích của
Câu 14
hình chữ nhật đó không thay đổi thì chiều rộng phải thay đổi như thế

36 km

3001,5 m
18 2

81 9tăng 25%

Tuyển tập đề thi vào 6 tham khảo
nào?
Thầy giáo đã chấm bài của An, Phương, Minh nhưng không mang tới
lớp. Khi 3 học sinh này hỏi điểm thầy nói: “Ba em nhận các điểm khác
Câu 15* nhau là 7, 8, 9. Phương không phải điểm 9, Minh không phải điểm 8 và
An được điểm 8”. Sau này mới thấy rằng khi nói điểm từng người thầy
chỉ nói đúng điểm một học sinh. Hỏi điểm của từng học sinh?

An: 9,
Minh: 8,
Phương: 7