Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Read. Then answer. (Đọc. Sau đó trả lời)

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

The students of class 7 A enjoy different activities after school hours.

Acting is Nga s favorite pastime. She is a member of the school theater group. At present, her group is rehearsing a play for the school anniversary celebration.

Ba is the president of the stamp collector's club. On Wednesday afternoons, he and his friends get together and talk about their stamps. If they have any new stamps, they usually bring them to school.

Ba's American friend, Liz, gives him a lot of American stamps. 

Nam is not very sporty. In the afternoon, he usually goes home and watches videos. Sometimes he reads a library book or comics, but most of the time he lies on the couch in front of the TV. He never plays games.

Dịch bài:

Học sinh lớp 7A thích các hoạt động khác nhau ngoài giờ học ở trường.

Diễn kịch là môn giải trí ưa thích nhất của Nga. Bạn ấy là thành viên của nhóm kịch nhà trường. Hiện giờ nhóm của bạn ấy đang tập dượt một vở kịch cho buổi lễ kỷ niệm thành lập nhà trường.

Ba là chủ nhiệm câu lạc bộ những người sưu tập tem. Vào các chiều thứ tư, Ba và bạn của anh hội họp lại và nói về tem của họ. Nếu họ có tem nào mới, họ thường đem chúng tới trường. Liz, cô bạn người Mỹ của Ba, cho anh ấy rất nhiều tem Mỹ.

Nam không thích thể thao lắm. Buổi trưa Nam thường về nhà và xem vi-đê-ô. Thỉnh thoảng bạn ấy đọc sách mượn ở thư viện hay truyện tranh vui, nhưng hầu hết thời gian bạn ẩy nằm ở ghế trường kỷ trước tivi. Bạn ấy chẳng bao giờ chơi trò chơi nào.

Questions. (Câu hỏi)

a) What is Nga's theater group doing? 

b) How does Ba get American stamps? 

c) When does the stamp collector's club meet? 

d) How often does Nam play games? 

Hướng dẫn giải

a) Her theatre group is rehearsing a play for the school anniversary celebration.

b) He gets American stamps from his American pen pal, Liz.

c) The stamp collector's club meets on Wednesday afternoons.

d) No, he never plays games.

Tạm dịch: 

a) Đội kịch của Nga đang làm gì?

-> Đội kịch đang tập dợt cho vở kịch hằng năm của trường. 

b) Bằng cách nào Ba có được các con tem Mỹ?

-> Anh ấy nhận tem Mỹ từ bạn tâm thư người Mỹ, Liz.

c) Khi nào câu lạc bộ những người sưu tầm tem họp mặt?

-> Câu lạc bộ sưu tầm tem gặp mặt vào chiều thứ 4. 

d) Nam chơi games thường xuyên như thế nào?

-> Không, anh ấy không bao giờ chơi games. 

Các câu hỏi cùng bài học