Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Listen and repeat.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe và lặp lại)

Click tại đây đề nghe:

Hướng dẫn giải

Tạm dịch: 

- cold drinks: thức uống lạnh

- lemonade: nước chanh

- water: nước

- iced tea: trà đá

- iced coffee: cà phê đá

- orange juice: nước cam vắt

- apple juice: nước táo ép

- milk: sữa

- soda: nước có gas

Các câu hỏi cùng bài học