Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Listen and read.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Lắng nghe và đọc.)

Click tại đây đề nghe:

- The photocopy store is next to the bakery. 

- The movie theater is between the bakery and the drugstore. 

- The restaurant is opposite the drugstore. 

- The police station is next to the restaurant. 

- The toystore is between the police station and the bookstore. 

- The children are m the bookstore.

Hướng dẫn giải

- Tiệm photo ở kế bên lò bánh mì.

- Rạp chiếu phim ở giữa lò bánh mì và tiệm thuốc.

- Nhà hàng đối diện với tiệm thuốc.

- Đồn cảnh sát kế bên nhà hàng.

- Tiệm bán đồ chơi ở giữa đồn cảnh sát và tiệm sách.

- Các đứa trẻ ở trong tiệm sách.

Các câu hỏi cùng bài học