Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

250 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học ôn thi THPT Quốc gia

edf5e35a4f943731b7cb3aff5ebcebf8
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-02-18 10:18:42 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ DỰ BỊ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12DỰ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2013 2014Môn: ĐỊA LÍThời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi: 27/09/2013 (Đề thi có 02 trang, gồm 07 câu)Câu 1. (3,0 điểm) a) Tại sao trên Trái Đất trong một năm bán cầu Bắc có thời kỳ nóng dài hơn bán cầuNam? b) Tại sao sự phân bố của các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lý vừa theo quy luậtđịa đới, vừa theo quy luật phi địa đới?Câu 2. (2,0 điểm) a) Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa đến việc phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. b) Tại sao sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh, không ổn định?Câu 3. (3,0 điểm) a) Khí hậu nước ta có những đai cao nào? Nêu đặc điểm của mỗi đai và giải thích nguyênnhân tạo nên sự phân hóa đai cao đó. b) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nêu nguyên nhân cơ bản tạo nêntính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta.Câu 4. (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a) Phân tích ảnh hưởng của gió mùa và dãy Trường Sơn Bắc đến khí hậu của vùng BắcTrung Bộ. b) Chứng minh cảnh quan thiên nhiên trên phần đất liền của lãnh thổ nước ta có sự phânhóa.Câu 5. (3,0 điểm) a) Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét và giải thích tình hình phát triển của dân số ViệtNam, giai đoạn 2000 2010.Tình hình phát triển của dân số Việt Nam, giai đoạn 2000 2010Năm Tổng số dân(triệu người) Số dân thành thị(triệu người) Tốc độ gia tăng dân số(%)2000 7,6 18,7 1,362005 82,4 22,3 1,312007 84,2 23,7 1,212010 86,9 26,5 1,03b) Phân tích ảnh hưởng của phân bố dân cư đến phát triển kinh tế xã hội nước ta.1Câu 6. (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích về tình hìnhphân bố cây lúa nước ta.Câu 7. (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh hai vùng chuyên canh câycông nghiệp Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.------------------------------------Hết----------------------------------* Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam); không đượcsử dụng các tài liệu khác khi làm bài.* Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.2Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.