Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

25 THÀNH NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

8dc0c5ec910bbd036c59433a3786f99f
Gửi bởi: phamthuminh vào ngày 2016-05-10 18:31:42 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 278 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

25 THÀNH NGỮ TIẾNG ANH THÔNGDỤNG.1. Easy come, easy go: Của thiên trả địa.2. Seeing is believing: Tai nghe không bằng mắt thấy.3. Easier said than done: Nói dễ, làm khó.4. One swallow does not make summer: Một con én không làm nên mùa xuân.5. Time and tide wait for no man: Thời giờ thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai.6. Grasp all, lose all: Tham thì thâm7. Let bygones be bygones: Hãy để cho quá khứ lùi vào dĩ vãng.8. Hand some is as handsome does: Cái nết đánh chết cái đẹp.9. When inRome, do as the Romes do: Nhập gia tuỳ tục10. Clothes does not make man: Manh áo không làm nên thầy tu.11. good name is better than riches: Tốt danh hơn lành áo12. Call spade spade: Nói gần nói xa chẳng qua nóithật13. Beggar's bags are bottomless: Lòng tham không đáy14. Cut your coat according your clothes: Liệu cơm gắpmắm15. Bad news has wings: Tiếng dữ đồn xa16. Doing nothing is doing ill: Nhàn cư vi bất thiện17. miss is as good as mile: Sai một li đi một dặm18. Empty vessels make greatest sound: Thùng rỗng kêu to19. good name is sooner lost than won: Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng20. friend in need is friend indeed: Gian nan mới hiểu bạn bè21. Each bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèodài đuôi22. Habit cures habit: Lấy độc trị độc23. Honesty is best policy: Thật thà là cha quỷ quái24. Great minds think alike: Tư tưởng lớn gặp nhau25. Go while the going is good: Hãy chớp lấy thời cơ(Sưu tầm)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.