Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Viết vào ô trống (theo mẫu)