Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Listen and repeat.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Lắng nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Tạm dịch: 

- a door: cánh cửa

- a window: cửa sổ

- a board: bảng đen

- a clock: đồng hồ

- a waste basket: thùng rác

- a chool bag: cặp sách

- a pencil: bút chì

- a pen: bút mực

- a ruler: thước kẻ

- an eraser: cục tẩy

- a desk: bàn học

- a classroom: phòng học

- a school: trường học

Các câu hỏi cùng bài học