Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Listen and repeat. Colors.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe và lặp lại. Màu sắc)

Click tại đây để nghe:

black         white        gray             red            orange

yellow       green        blue             brown        purple

Hướng dẫn giải

Tạm dịch: 

- black: màu đen

- white: màu trắng

- gray: màu xám

- red: màu đỏ

- orange: màu cam

- yellow: màu vàng

- green: màu xanh lá cây

- blue: màu xanh 

- brown: màu nâu

- purple: màu tím 

Các câu hỏi cùng bài học