Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Listen and read. Then answer the questions.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

Tạm dịch: 

Ông Hai là một nông dân. Ông có một số ruộng lúa. Ông sản xuất nhiều lúa. Gần nhà, ông có một thửa đất nhỏ và ông trồng một ít rau cải. Ông cũng có một vài cây ăn trái. Chúng cho một ít trái câỵ.

Ông Hai cũng có một vài vật nuôi. Ông có hai con trâu. Chúng cày ruộng và kéo xe. Ông có vài con bò cái. Chúng cho một ít sữa.

Ông có một số gà. Chúng sản xuất nhiều trứng. Ông cũng có một con chó và hai con mèo.

Questions

a. How much rice does Mr. Hai produce? 

b. Does he produce any vegetables?   

c. How much fruit does he produce? 

d. How much milk do his cows produce?

e. How many eggs do his chickens produce?

Hướng dẫn giải

a. He produces a lot of rice.

b. Yes, he does.

c. He produces a little fruit.

d. They produce a little milk.

e. His chickens produce a lot of eggs.

Tạm dịch: 

a) Ông Hai sản xuất bao nhiêu lúa? -> Ông Hai sản xuất nhiều lúa. 

b) Ông ấy có sản xuất rau củ không? -> Có.

c) Ông sản xuất bao nhiêu trái cây? -> Ông sản xuất một ít trái cây. 

d) Những con bò nhà ông sản xuất bao nhiêu sữa? -> Chúng sản xuất một ít sữa. 

e) Những con gà của ông sản xuất bao nhiêu trứng? -> Những con gà của ông sản xuất nhiều trứng.

Các câu hỏi cùng bài học