Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

114 cau trac nghiem GDCD12

63106554e89a82ee2d680a5fd83eafbb
Gửi bởi: Châu Nguyễn vào ngày 2017-01-17 22:16:23 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 416 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TH NG CÂU ÔN GDCD 12Ệ ẬCâu Pháp luật là :A. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .B. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.C. Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hànhvà được bảođảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.D. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể củatừng địa phương.Câu Pháp luật có đặc điểm là :A. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội. B. Vì sự phát triểncủa xã hội.C. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến ;mang tính quyền lực, bắt buộcchung; có tính xác định chặt chẻ về mặt hình thức.D. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.Câu Điền vào chổ trống Các quy phạm pháp luật do nhà nước banhành …………… mà nhà nước là đại diện.A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyềnB. phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dânC. phù hợp với các quy phạm đạo đứcD. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dânCâu Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở :A. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.B. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.C. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.D. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vìsự phát triển của xã hội.Câu Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở tìnhtrạng nguy hiểm đến tánh mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì :A. Vi phạm pháp luật hành chánh. B. Vi phạm pháp luật hìnhsự.C. Bị xử phạt vi phạm hành chánh. D. Cả A, B, đều đúng.Câu Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm :A. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.B. Quy định các hành vi không được làm.C. Quy định các bổn phận của công dân.D. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)Câu Luât Hôn nhân và gia đình năm 2000 ở điều 34 khẳng định chung “cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con”. Điều này phù hợp với :A. Quy tắc xử sự trong đời sống xã hội.B. Chuẩn mực đời sống tình cảm, tinh thần của con người.C. Nguyện vọng của mọi công dân.D. Hiến pháp.Câu Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc đượclàm) là A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.Câu Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phảilàm) là :A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.Câu 10 Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm làA. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.Câu 11 Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hànhchính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là: A. Từ đủ 18 tuổi trở lên. B. Từ 18 tuổi trở lên. C. Từ đủ 16 tuổi trở lên D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.Câu 12 Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới ………..A. Các quy tắc quản lý nhà nước.B. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.C. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.D. Tất cả các phương án trên.Câu 13 Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gâyra có độ tuổi theo quy định của pháp luật là:A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.C. Từ 18 tuổi trở lên.D. Từ đủ 18 tuổi trở lên. Câu 14 Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý nhưnhau.B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịutrách nhiệm kỷ luật.C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định củapháp luật.D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luậtthì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.Câu 15 Công dân bình đẳng trước pháp luật là:A. Công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dântộc, tôn giáo.B. Công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinhsống.C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơnvị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia.D. Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thựchiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. Câu 16: Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳngcủa công dân trước pháp luật thể hiện qua việc:A. Quy định quyền và nghĩa vụ công dân trong Hiến pháp và Luật.B. Tạo ra các điều kiện bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bìnhđẳng trước pháp luật.C. Không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật.D. Tất cả các phương án trên.Câu 17: Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là:A. Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế vàquyết định công việc lớn trong gia đình.B. Công viêc của người vợ là nội trợ gia đình và chăm sóc con cái, quyếtđịnh các khoản chi tiêu hàng ngày của gia đình.C. Vợ, chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyếtđịnh các công việc của gia đình.D. Tất cả các phương án trên.Câu 18 Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là:A. Chỉ có người vợ mới có nghĩa vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc vàgiáo dục con cái.B. Chỉ có người chồng mới có quyền lựa chọn nơi cư trú, quyết định sốcon và thời gian sinh con.C. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau vềmọi mặt trong gia đình.D. Tất cả các phương án trên.Câu 19: Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là:A. Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọnglẫn nhau.B. Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích của từng cá nhân, từng cánhân phải quan tâm đến lợi ích chung của gia đình.C. Các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giúpđỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình.D. Tất cả các phương án trên. Câu 20: Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện:A. Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trảcông lao động.B. Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc khi cả nam vànữ đều có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp đang cần.C. Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản,khi trở lại làm việc, lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc.D. Tất cả các phương án trên.Câu 21 Chủ thể của hợp đồng lao động là:A. Người lao động và đại diện người lao động.B. Người lao động và người sử dụng lao động.C. Đại diện người lao động và người sử dụng lao động.D. Tất cả phương án trên.Câu 22 Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung là:A. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn.B. Những tài sản có trong gia đình.C. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn và tài sản riêng củavợ hoặc chồng.D. Tất cả phương án trên.Câu 23 nghĩa của bình đẳng trong hôn nhân:A. Tạo cơ sở củng cố tình yêu, cho sự bền vững của gia đình.B. Phát huy truyền thống dân tộc về tình nghĩa vợ, chồng.C. Khắc phục tàn dư phong kiến, tư tưởng lạc hậu “Trọng nam, khinhnữ”.D. Tất cả các phương án trên.Câu 24 Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là: A. Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào quá trình kinh doanh.B. Bất cứ ai cũng có quyền mua bán hàng hóa.C. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bìnhđẳng theo quy định của pháp luật.D. Tất cả các phương án trên.Câu 25: Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động là:A. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động .B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.D. Tất cả các phương án trên. Câu 26 Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là:A. Công dân có quyền không theo bất kỳ một tôn giáo nào.B. Người đã theo một tín ngưỡng, tôn giáo không có quyền bỏ để theomột tín ngưỡng, tôn giáo khác.C. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động theo tínngưỡng, tôn giáo đó.D. Tất cả các phương án trên. Câu 27 Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là:A. Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.B. Công an có thể bắt người nếu nghi là phạm tội.C. Chỉ được bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền.D. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của tòaán.Câu 28 Các quyền tự do cơ bản của công dân là các quyền được ghi nhậntrong Hiến pháp và luật, quy định mối quan hệ giữa: A. Công dân với công dân.B. Nhà nước với công dân.C. và đều đúng.D. và đu sai.ềCâu 29 ng trong tr ng kh đc ti hành:ắ ườ ườ ợ ẩ ấ ượ ếA. Khi có căn cho ng ng đó đang chu th hi ph nghiêmứ ể ằ ườ ẩ ị ự ệ ộ ạ ấtr ng ho ph đc bi nghiêm tr ng.ọ ặ ộ ạ ặ ệ ọB. Khi có ng chính trông th và xác nh đúng là ng đã th hi ph mườ ắ ấ ậ ườ ự ệ ộ ạmà xét th ngay ng đó không tr n.ấ ầ ắ ể ườ ốC. Khi th ng ho ch ng nào đó có ph vàấ ở ườ ặ ạ ở ủ ộ ườ ấ ế ủ ộ ạxét th ngăn ch ngay vi ng đó tr n.ấ ầ ặ ệ ườ ốD. Tất cả các phương án trên.Câu 30: nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là:A. Nhằm ngăn chặn hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định củapháp luật.B. Nhằm bảo vệ sức khỏe cho công dân.C. Nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực giữa cong dân với nhau.D. Tất cả các phương án trên.Câu 31 Bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an,Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất những người thuộc đối tượng:A. Đang thực hiện tội phạm.B. Sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt.C. Đang bị truy nã.D. Tất cả các đối tượng trên.Câu 32 Người nào bịa đặt những điều nhằm xúc phạm đến danh dự hoặcgây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì bị:A. Phạt cảnh cáo.B. Cải tạo không giam giữ đến hai năm.C. Phạt tù từ ba tháng đến hai năm.D. Tùy theo hậu quả mà áp dụng một trong các trường hợp trên.Câu Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là:A. Chỉ được bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền.B. Việc bắt người phải theo quy định của pháp luật.C. Người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì ai cũng cóquyền bắt.D. Tất cả các phương án trên.Câu Quyền bình đẳng của công dân được hiểu là:A. Mọi người đều có quyền bằng nhau, ngang nhau trong mọi trườnghợp.B. Trong cùng điều kiện và hoàn cảnh như nhau, công dân được đối xửnhư nhau, có quyền và nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật.C. Mọi người đều có quyền hưởng thụ vật chất như nhau.D. Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ như nhau.Câu 35 Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thờibình là:A. Từ 18 đến 27 tuổi.B. Từ 17 tuổi đến 27 tuổi.C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.D. Từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi. Câu 36: Trường Đại học tổ chức ca nhạc dưới sân trường. Một nhóm sinhviên nam lớp nhìn lên ban công tầng thấy một nam sinh cứ nhìn về phíamình. Cho rằng nam sinh lớp trên tầng nhìn “đểu” mình, nhóm sinhviên nam lớp cùng nhau chạy lên. Đến nơi, không còn thấy nam sinh nàoở ban công nữa. Vì không nhìn rõ ai nên nhóm sinh viên nam lớp vàotrong lớp B, nhìn tất cả các sinh viên lớp và quát:Đứa nào lúc nãy ở bancông nhìn đểu chúng tao? Khó chịu về điều đó, lớp trưởng lớp đứng ranhận và quát lại: Tao nhìn đấy! Nhìn thế thì đã làm sao? Nghĩ rằng lớptrưởng lớp là người đã nhìn “đểu” mình, cả nhóm sinh viên nam lớp Acùng lao vào đuổi đánh lớp trưởng lớp B. Hậu quả là lớp trưởng lớp bịthương nặng. Trong nhóm sinh viên nam lớp đánh lớp trưởng lớp có một sinh viên cóhoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm. Hỏi: Sinh viên này phải chịu tráchnhiệm pháp lý như thế nào so với các sinh viên nam khác trong nhóm đó?Chọn câu trả lời đúngA: Như nhau B: Ngang nhauC: Bằng nhau D: Có thể khácCâu 36: Theo quy định của pháp luật nước ta, ai có quyền tham gia quản lýnhà nước và xã hội?Chọn câu trả lời đúngA: Cán bộ, công chức nhà nước B: Tất cả mọi công dânC: Những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước D: Tất cả mọi ngườiCâu 37: Ông là người có thu nhập cao. Hàng năm, ông chủ động đến cơquan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, ông đã:A: Tuân thủ pháp luật B: Sử dụng pháp luậtC: Thi hành pháp luật D: Áp dụng pháp luậtCâu 38: Pháp luật là phương tiện để nhà nước:A: Quản lý xã hội B: Bảo vệ các giai cấpC: Quản lý công dân D: Bảo vệ các công dânCâu 39: Nội dung của pháp luật được quy định bởi quan hệ nào?A: Quan hệ xã hội B: Quan hệ đạo đứcC: Quan hệ kinh tế D: Quan hệ chính trịCâu 40: nước ta, việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ khi bầucử đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào theo Luật bầu cử?A: Nguyên tắc bỏ phiếu kín B: Nguyên tắc trực tiếpC: Nguyên tắc bình đẳng D: Nguyên tắc phổ th ngCâu 41: Bà Hiệp dựng xe đạp ở hè phố nhưng quên mang túi xách vào nhà.Quay trở ra không thấy túi xách đâu, bà Hiệp hoảng hốt vì trong túi có hơn1 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động. Bà Hiệp nghi cho Toán (13tuổi) lấy trộm vì Toán đang chơi ở gần đó. Bà Hiệp đòi vào khám nhà Toán.Mặc dù Toán không đồng ý song bà Hiệp vẫn xông vào nhà lục soát. Hànhvi của bà Hiệp đã vi phạm quyền nào sau đây?A: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dânB: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật riêng tưC: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏeD: Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩmCâu 42: Trong quá trình bầu cử, mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhauthể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?A. Phổ thông B. Bình đẳngC. Trực tiếp D. Bỏ phiếu kínCâu 43: Trong quy định của pháp luật về quyền tố cáo, đối tượng cóhành vi vi phạm pháp luật mà công dân có thể tố cáo là A. Cá nhân B. Tổ chứcC. Cơ quan nhà nước D. Bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.Câu 44: Công dân tham gia góp vào dự thảo luật khi Nhà nướctrưng cầu dân ý, ta gọi công dân đã thực hiện quyền dân chủ nào?A. Quyền ứng cử C. Quyền kiểm tra, giám sátB. Quyền đóng góp ý kiến D. Quyền tham gia quản lí nhànước và xã hộiCâu 45: Mục đích của quyền khiếu nại là nhằm ... quyền và lợi ích hợppháp của người khiếu nại.A. phục hồi B. bù đắpC. chia sẻ D. khôi phụcCâu 46: Mục đích của quyền tố cáo nhằm .... các việc làm trái phápluật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân.A. phát hiện, ngăn ngừa B. phát sinhC. Phát triển, ngăn chặn D. phát hiện, ngăn chặn Câu 47: Anh đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định chothôi việc của mình. Ta nói anh đang thực hiện quyền gì?A. Quyền tố cáo B. Quyền ứng cử C. Quyền bãi nại D. Quyền khiếu nạiCâu 48: .... là quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cánhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơquan, tổ chức, cá nhân nào.A. Quyền khiếu nại B. Quyền bầu cửC. Quyền tố cáo D. Quyền góp ýCâu 49: Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngàyA. 13/8 B. 13/9 C. 13/10 D.13/11Câu 50: Thế giới chọn ngày phòng chống HIV/AIDS là ngàyA. 1/11 B. 1/10 C. 1/12D. 1/9Câu 51: Theo nguyên tắc nào thì mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lênđều được tham gia bầu cử, trừ trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm.A. trực tiếp B. bình đẳngC. phổ thông D. bỏ phiếu kínCâu 52: Thuế Giá trị gia tăng còn được gọi là thuếA. VAT B. VCA C. FTA D. CSDCâu 53: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hộivà Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiệnđược ứng cử khi có ngày sinh làA. 21/5/1990 B. 21/4/1991 C. 21/5/1994D. 21/5/1993Câu 54: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hộivà Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiệnđược bầu cử khi có ngày sinh làA. 21/5/1993 B. 21/4/1995 C. 21/5/1994D. 21/5/1996Câu 55: “Mọi nguời đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm vànghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình”. Điều này thể hiện:a. Quyền bình đẳng trong lao động.b. Quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.c. Quyền bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.d. Quyền bình đăng trong lao động giũa lao động nam và lao động nữ.Câu 56: Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng chỉ phát sinh và được phápluật bảo vệ sau khi họ:1. Được toà án nhân dân ra quyết định.2. Được UBND phường, xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.3. Được gia đình hai bên và bạn bè thừa nhận.4. Hai người chung sống với nhau.Câu 57: Văn kiện Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam có viết ... Mọivi phạm đều được xử lý. Bất cứ ai vi phạm đều bị đưa ra xét xử theopháp luật... ». Nội dung trên đề cập đến :a. Công dân bình đẳng về quyền. b. Công dân bình đẳng về nghĩa vu.c. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. d. Quy định xử lý những trường hợp vi phạm.Câu 58: Công an xã bắt người bị nghi là lấy trộn xe đạp là hành vi xâmphạm: a. Thân thể của công dân. b. Danh dự và nhân phẩm củacông dân. c. Tính mạng, sức khoẻ của công dân. d. Tất cả cácđáp án trên.Câu 59: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào được xem làtheo tôn giáo ?a. Thờ cúng tổ tiên, ông, bà. b. Thờ cúng ông Táo. c. Thờ cúng các anh hùng liệt sỹ. d. Thờ cúng đứcchúa trời.Câu 60: Ông tổ chức buôn ma túy. Hỏi ông phải chịu trách nhiệmpháp lý nào a. Trách nhiệm hình sự. b. Trách nhiệm kỷ luật. c. Trách nhiệm hành chính. d. Trách nhiệm dân sự.Câu 61: Pháp luật không điều chỉnh quan hệ xã hội nào dưới đây a. Quan hệ hôn nhân gia đình. b. Quan hệ kinh tế. c. Quan hệ về tình yêu nam nữ. d. Quan hệ lao động.Câu 62: Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thanhniên đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự..., là hình thức:a. Thực hiện đúng đắn các quyền hợp pháp.b. Không làm những điều pháp luật cấm.c. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý.d. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý, làm những gì mà pháp luậtquy định phải làm.Câu 63: Khi công dân giao kết được một hợp đồng lao động, có nghĩalà:a. Có việc làm ổn định. b. Xác lập được một quan hệ xã hôi do pháp luật điều chỉnh.c. Có vị trí đứng trong xã hội. d. Bắt đầu có thu nhập.Câu 64: Một học sinh lớp 11 (16 tuổi) chạy xe gắn máy trên 50cc rađường chơi (Có đội mũ bảo hiểm), được xem là:a. Không vi phạm pháp luật vì thực hiện quyền tự do đi lại.b. Vi phạm pháp luật vì có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý.c. Không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.d. Không vi phạm vì có đội mũ bảo hiểm theo quy định.Câu 65: Trường hợp nào sau đây thì mới được bắt, giam, giữ người:a. Bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật.b. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.c. Bắt, giam, giữ người khi người này đang nghiện ma tuý.d. Bắt giam người khi người này có người thân phạm pháp luật.Câu 66; Tìm câu phát biểu sai:a. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, cóquyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.b. Quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trên tinh thần tôntrọng pháp luật, phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tôn giáo được Nhà nướcbảo đảm.c. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhànước bảo đảm; các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ.d. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận, được hoạt động khi đóng thuếhàng năm.Câu 67: Quyền ứng cử của công dân được hiểu là:a. Công dân 18 tu tr lên có đi ki mà pháp lu quy đnh có th đc nhi uừ ủ ổ ở ủ ể ệ ậ ị ể ượ ền gi thi ng đi bi Qu i.ơ ớ ệ ứ ử ạ ể ố ộb. Công dân có quy mình ra ng đi bi Qu nhi i.ề ự ứ ử ạ ể ố ộ ở ề ơc. Công dân có các đi ki pháp lu quy đnh có quy ng đi bi Qu ủ ề ệ ậ ị ề ứ ử ạ ể ố ộ ởnhiêu i.ơd. Công dân có các đi ki pháp lu quy đnh có quy ng đi bi Qu ủ ề ệ ậ ị ề ứ ử ạ ể ố ộ ởm i.ộ ơCâu 68: Quy công dân đc hi là:ề ượ ểa. ng đu có quy .ọ ườ ề ề ầ ửb. Nh ng ng 18 tu tr lên có quy .ữ ườ ừ ủ ổ ở ề ầ ửc. Nh ng ng 18 tu tr lên, có năng hành vi dân có quy .ữ ườ ừ ủ ổ ở ự ự ề ầ ửd. Nh ng ng 21 tu tr lên có quy .ữ ườ ừ ổ ở ề ầ ửe. Công dân không phân bi dân c, nam thành ph xã i, tín ng ng, tôn giáo, trìnhệ ộ ữ ầ ộ ưỡđ văn hoá, ngh nghi p, th trú, 18 tu tr lên đu có quy theo quyộ ề ệ ờ ạ ủ ổ ở ề ề ầ ửđnh pháp lu t.ị ủ ậCâu 69: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện chỗa. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.b. Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.c. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.d. Cả a,b,c.Câu 70: Các phương pháp điều chỉnh của pháp luật lao động là :a) Tuỳ theo hai bên chủ thể quan hệ pháp luật lao động.b) Thông qua các tổ chức đại diện của bên chủ thể quan hệ lao động.c) Phương pháp bình đẳng và phương pháp mệnh lệnh.d) Câu và đúng.Câu 71: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và ápdụng pháp luật thì cần phải:a. Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luậtb. Đảm bảo tính thống nhất của pháp luậtc. Cả hai câu trên đều đúngd. Cả hai câu trên đều saiCâu 72: “Phap lu la th ng quy mang tinh ....................., do .................. banậ ựhanh va đm th hi n, th hi ....................... giai th ng tr va ph thu cả ộvao cac đi ki .................. la nhân đi ch nh cac quan xa i”ề ộa. bu qu chi chinh trắ ộ ố ộ ịb. bu chung nha ly ng chinh trắ ộ ướ ưở ịc. bu qu ly ng kinh xa iắ ộ ố ộ ưở ế ộd. bu chung nha chi kinh xa iắ ộ ướ ế ộCâu 73: Năng lực hành vi dân sự được công nhận cho:a. Những người hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mangquốc tịch Việt Namb. Người chưa trưởng thànhc. Người mắc bệnh Downd. Tất cả đều saiCâu 74: Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận ... giữa tập thể ngườilao động với người sử dụng lao động về điều kiện lao động và sử dụng laođộng, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.a. Bằng văn bảnb. Bằng miệngc. Cả và đều đúngd. va đu saiả ềCâu 75: Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quyphạm đạo đức là:a. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.b. Pháp luật có tính quyền lực.c. Pháp luật có tính bắt buộc chung.d. Pháp luật có tính quy phạm.Câu 76: Vi phạm hình sự là:a. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.b. Hành vi nguy hiểm cho xã hội.c. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.d. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.Câu 78: Bình đẳng trong lao động được hiểu là:a. Bình đẳng của công dân trong thực hiện quyền lao động.b. Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động thông quahợp đồng lao động.c. Bình đẳng giữa lao động nữ và lao động nam.d. Cả a, và c.Câu 79: Mục đích của Hôn nhân là:a. Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.b. Thực hiện chức năng sinh con, nuôi dạy con của gia đình.c. Thực hiện chức năng tổ chức đời sống, vật chất, tinh thần của giađình.d. Cả a, và c.Câu 80: Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu:a. Là hành vi trái pháp luật.b. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.c. Lỗi của chủ thể.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.