Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

100 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12

0e28c9b4941232609c32589346130100
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào ngày 2016-09-19 09:49:40 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 5551 | Lượt Download: 317 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12I/ LỊCH SỬ THẾ GIỚICâu 1. Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầunhững năm 70 của thế kỷ XX?a/ Đứng thứ nhất trên thế giới Đứng thứ hai trên thế giớic Đứng thứ ba trên thế giới Đứng thứ tư trên thế giớiCâu 2. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:a Hòa bình, trung lậpb Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giớic Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài ngườid Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của MyCâu Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là:a Lênin. Xtalin.c Goocbachốp Enxin.Câu Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:a Tháng 10 1948 Tháng 10 1949c Tháng 10 1950 Tháng 10 1951.Câu Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đếnnay:a Thực hiện đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.b Bắt tay với My chống lại Liên Xô.c Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.d Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới,Câu Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:a Ngày 8-8-1967 Ngày 8-8-1977c Ngày 8-8-1987 Ngày 8-8-1997Câu Tên thủ đô của Mianma:a Manila. Rangun,c Cuala Lămpơ Giacacta.Câu Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từnăm 1967 đến năm 1979:Doc24.vna Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.b Đối đầu căng thẳng,c Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.d Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp vàMy.Câu Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:a Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thếlực đế quốc,b Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.c Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.d Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triểnkinh tế.Câu 10 Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy" vì:a Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và My.b Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triểnmạnh và hầu hết các nước ở châu Phi đã giành được độc lập.c Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộcbùng nổ ở châu Phi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân,d Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã làm rung chuyển hệ thống thuộcđịa của chủ nghĩa thực dân ở châu lục này.Câu 11 Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai:a Angiêri Ai Cập,c Ghinê Tuynid.iCâu 12 Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, My latinh đã đượcmệnh danh là:a "Hòn đảo tự do" "Lục địa mới trỗi dậy".c "Đại lục núi lửa" "Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội"..Câu 13 Tháng 4/1961, Cuba tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong điềukiện:a Đánh thắng sự can thiệp của My.b Hoàn thành cuộc cải cách dân chủ.Doc24.vnc Thành lập Đảng Cộng sản Cuba.d Câu và đúng,Câu 14 Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ởMy latinh:a Từ năm 1945 đến năm 1959b Từ năm 1959 đến những năm 80 của thế kỷ XX,c Từ những năm 80 đến những năm 90 của thế kỷ XX.d Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay.Câu 15 Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:a Ngày 8-8-1967 Ngày 8-8-1977.c Ngày 8-8-1987. Ngày 8-8-1997.Câu 16 Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạntừ năm 1967 đến năm 1979:a Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.b Đối đầu căng thẳng,c Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.d Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp vàMy.Câu 17. Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:a Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thếlực đế quốc,b Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.c Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.d Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triểnkinh tế.Câu 18 Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở Liên Hợp Quốc:a Xan Phơranxixcô. Niu Ióoc .c Oasinhtơn. Caliphoócnia.Câu 19 Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, My, Anh tạiHội nghị Ianta (Liên Xô):Doc24.vna Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đứcvà chủ nghĩa quân phiệt Nhật.b Thành lập tổ chức quốc tế Liên Hợp Quốc.c Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốcthắng trận,d Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.Câu 20 Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc là:a 24/10/1945, 4/10/1946.c 20/11/1945. 27/7/1945.Câu 21 Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau Chiến tranh thế giớithứ hai:a Anh. Pháp.c My Nhật .Câu 22 Cuộc cách mạng khoa học ky thuật lần thứ hai đã có tác động tích cực đếnxã hội loài người:a Đưa con người bước sang nền văn minh công nghiệp.b Làm thay đổi cơ bản các yếu tố sản xuất .c Làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội gắn liền với ky thuật hiện đại.d Câu và đúng.Câu 23 Cuộc cách mạng khoa học ky thuật lần thứ hai đã gây những hậu quả tiêucực đến đời sống của con người:a Đưa con người trở về nền văn minh nông nghiệp.b Cơ cấu dân cư thay đổi, lao động công nông giảm đi, lao động dịch vụ và trí octăng lên.c Tài nguyên cạn kiệt, môi trường nhiễm nặng,d Tất cả các câu trên đều đúng.Câu 24: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sauchiến tranh thế giới thứ haia Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấusản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động Tập trung sản xuất và tập trung tư bản caoDoc24.vnc Quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranhd Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi Câu 25: Lí do Mĩ đạt được nhiều thành tựu rực rơ ̃về khoa học-kĩ thuậta Mĩ là nước khởi đầu cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ haib Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trungtâm chiến lược để phát triển đất nước Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa họcđược nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.d Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minhCâu 26: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sauchiến tranh thứ hai Biết xâm nhập thị trường thế giới Tác dụng của những cải cách dân chủ Truyền thống " Tự lực tự cường"d Áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuậtCâu 27: Thời gian thành lập khối thị trường chung Châu Âu EEC)a Tháng 1-1949 Tháng 5-1955c Tháng 3-1957 Tháng 3-1958Câu 28: Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốca Tháng 9-1967 Tháng 9-1977c Tháng 9-1987 Tháng 9-1997Câu 29: Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai Do yêu cầu cuộc sống Do yêu cầu chiến tranh thế giới thứ haic Những thành tựu khoa học- kĩ thuật cuối thế kỷ XIX đầu thế ky XX, tạo tiềnđề và thúc đẩy sự bùng nổ cách mạng khoa học- kĩ thuật lần haid Tất cả đều đúng Câu 30: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phụckinh tế trong những năm 1945 1950 là: Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước bị chiến tranh tàn phá. Tiến hành công cuộc xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.Doc24.vn Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.Câu 31: Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là: Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo củatrái đất. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có ngườilái. Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếmkhoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.Câu 32: Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử củaLiên Xô và Mĩ Mở rộng lãnh thổ. Duy trì hòa bình an ninh thế giới. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. Khống chế các nước khác.Câu 33: Khối quân sự được thành lập ở Đông Nam Á vào 9/1954 là: NATO CENTO SEATO ASEANCâu 34: Những nước tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại BăngCốc (8/1967) là: Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia. Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây. Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia. Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia. Câu 35: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi Vì sao? Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lựợt tan rã Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi .Doc24.vnCâu 36: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phongtrào giải phóng dân tộc ở nước nào của châu Phi: Ai Cập Tuynidi Angôla Angiêri Câu 37 Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùnghệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi: Năm 1960 "Năm châu Phi" Năm 1962 Angiêri giành được độc lập 11/11/1975 nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời Năm 1994 Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở NamPhi Câu 38 Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Đạilục bùng cháy"? Ở đây thường xuyên xãy ra cháy rừng Ở đây nhân dân đã đứng lên chống đế quốc Mĩ Ở đây có cuộc cách nổi tiếng nổ ra và thắng lợi ở Cuba Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ .Câu 39: Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ởMĩ la tinh" Achentina Chi lê Nicanagoa CubaCâu 40 Mĩ trở thành trung tâm kinh tế tài duy nhất của thế giới trong thời gian nàocủa thế kỉ XX Thập niên 40 50. Thập niên 50 60. Thập niên 60 70. Thập niên 70 80.Câu 41 Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là: Kennơđi Nichxơn B. Clintơn G. BushDoc24.vnCâu 42 Mĩ đã tuyên bố xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Namvào thời điểm nào Năm 1976. Năm 1994. Năm 2004. Năm 2006.Câu 43 Ba trung tâm kinh tế tài chính lớ của thế giới hình thành vào thập niên 70của thế kỉ XX là: Mĩ Anh Pháp. Mĩ Liên Xô Nhật Bản. Mĩ Tây Âu Nhật Bản. Mĩ Đức Nhật Bản.Câu 44 Nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng "thần kì" vào những năm 60 -73 của thế kỉ XX là do: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật của thế giới phát triển mạnh. Làm giàu trong cuộc chiến tranh Mĩ xâm lược Triều Tiên. Làm giàu trong cuộc chiến tranh Mĩ xâm lược Việt Nam. Tất cả các nhân tố trên. Câu 45 Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN vàothời gian nào Tháng 2/1945 Ngày 12/3/1947 Tháng 7/1947 Ngày 4/4/1949Câu 46 Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thờigian cuộc chiến tranh lạnh là: Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiếntranh thế giới Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sảnxuất các loại vũ khí hủy diệt .Câu 47 Tại sao gọi là "trật tự hai cực Ianta" Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng Tại Hội nghị Ianta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diệncho hai phe. Thế giới đã xãy ra nhiều cuộc xung đột ở Ianta.Doc24.vn Tất cả các lí do trênCâu 48 Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM nă 1972. Định ước Henxinki năm 1975. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta(12/1989) Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991 Câu 49 Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học -kĩ thuật lầnthứ hai. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất. Câu 50 Hai cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua, là nhữngcuộc cách mạng nào Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuậtthế kỉ XX Cuộc caćh mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉXX Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII XIXvàcuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII XIX và cuộc cách mạng côngnghệ thế kỉ XX II/LỊCH SỬ VIỆT NAMCâu Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở VN? Bù vào thiệt hại trong lần khai thác thứ nhất Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở VN Tất cả các câu trên đều đúngCâu Trong cuộc khai thác thuộc địa lần II, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngànhnào?Doc24.vn Công nghiệp chế biến Nông nghiệp và khai thác mỏ Nông nghiệp và thương nghiệp Giao thông vận tảiCâu 3: Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế pháttriển công nghiệp nặng ở VN? Cột chặt nền kinh tế VN lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp Biến VN thành thị trường tiêu thụ hàng hoá do Pháp sản xuất Biến VN thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp Câu a, đều đúngCâu Tác động của chương trình khai thác lần II đến kinh tế VN là: Nền kinh tế VN phát triển độc lập tự chủ Nền kinh tế VN phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinhtế Pháp Nền kinh tế VN lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp VN trở thành thị trường độc chiếm của PhápCâu Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất củaCách mạng VN? Công nhân Nông dân Tiểu tư sản Tư sản dân tộcCâu Sau chiến tranh thế giới I, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp báchhàng đầu của Cách mạng VN? Công nhân và tư sản Nông dân và địa chủ Nhân dân VN với thực dân Pháp Địa chủ và tư sảnCâu Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân VN bước đầu đi vào đấu tranh tự giác? Công hội (bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Cảng Sài Gòn ngăn tàu Pháp đàn ápCách mạng Trung QuốcTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.