Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lý lớp 12

aa272c0ddde579b703be34039f87881b
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-05-17 11:00:13 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 289 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrang1/12100câuhỏitrắcnghiệmkháchquanĐịalí12Câu1:Ngànhchănnuôicủanướctachủyếupháttriểntheolối:A.DumụcB.HộgiađìnhC.QuảngcanhD.ChuyêncanhCâu2:Giảiphápnàohợplýnhấtđểtạosựcânđốidâncư:A.Phânbốlạidâncưgiữacácvùng,miềnvàcácngành.B.Tiếnhànhđôthịhoánôngthôn.C.Dicưtừđồngbằnglênmiềnnúi.D.Giảmtỷlệsinhởnhữngvùngđôngdân.Câu3:DiệntíchrừngởViệtNamnăm1990là:A.9triệuhaB.14triệuhaC.9,5triệuhaD.10triệuhaCâu4:ởkhuvựctrungduvàmiềnnúi,hoạtđộngcôngnghiệpbịhạnchếlàdo:A.Kếtcấuhạtầngchưapháttriển,thiếusựđồngbộcủacácyếutốhìnhthành.B.Thườngxuyênxảyrathiêntai.C.Nguồnnhânlựccótrìnhđộcònhạnchế.D.Chưacóchínhsáchđầutưthíchhợp.Câu5:Nơicódiệntíchchèlớnnhấtnướctalà:A.TrungducủaBắcTrungBộvàTâyNguyênB.TrungdumiềnnúiphíaBắc.C.DuyênHảimiềnTrungD.ĐàLạtCâu6:TrongviệcsửdụngđấtởđồngbằngsôngHồngthìquantrọngnhấtlàvấnđề:A.Quyhoạchlạidiệntíchđấtthổcư.B.Cảitạodiệntíchđấthoanghoá.C.Thâmcanhtăngvụ.D.Tậndụngcácdiệntíchmặtnước.Câu7:MậtđộdânsốtrungbìnhcủađồngbằngsôngHồngnăm1993là:A.100ngườiB.1104ngườiC.1120ngườiD.1500ngườiCâu8:DiệntíchđấtnôngnghiệpởđồngbằngsôngCửuLongcókhảnăngđượcmởrộnglàdo:A.Nhiềucôngtrìnhcảitạođấtlớnđangđượctiếnhành.B.Diệntíchđấtvenbiểncóthểcảitạođượcrấtlớn.C.Nhànướccóchínhsáchsửdụngđấthợplý.D.ýavàbđúngCâu9:Yếutốnàođượccoilàcơsởhạtầngthiếtyếuchomộtkhucôngnghiệp?A.Điện,đườngvàthôngtinliênlạcB.VốnđầutưC.Lươngthực-ThựcphẩmD.NguồnlaođộngCâu10:VùngDuyênHảiNamTrungBộ,đểnângcaohệsốsửdụngđấtnôngnghiệpthìvấnđềđángchúýnhấtlà:A.Nướctướitrongmùakhô.B.Chốngnạncátbay.C.CảbavấnđềtrênD.Chốnglạithiêntai.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrang2/12Câu11:Vùngchuyênmônhoávềlươngthựcthựcphẩmlớnnhấtởnướctalà:A.ĐồngbằngsôngHồng.B.ĐôngNamBộ.C.TâyNguyên.D.ĐồngBằngsôngCửuLong.Câu12:Giátrịsảnlượngcâycôngnghiệpchiếmbaonhiêu%giátrịsảnlượngngànhtrồngtrọt?A.35%B.11%C.14%D.12%Câu13:Nhịpđộgiatăngdânsốbiếnđổiquacácthờikỳ,vàtăngnhanhnhấttrongthờikỳ:A.1931-1960B.1965-1975C.1990-2000D.1979-1989Câu14:Hướngquantrọngtrongchiếnlượcpháttriểnnềnnôngnghiệpnướctalà:A.ĐưachănnuôitrởthànhngnàhsảnxuấtchínhB.TăngsảnlượnglươngthựcvừađápứngnhucầutrongnướcvừaphụcvụxuấtkhẩuC.Pháttriểnvùngchuyêncanhcâycôngnghiệpgắnbóvớicôngnghiệpchếbiến.D.Pháttriểnmạnhngànhnuôitrồngthủysản.Câu15:Điềukiệnhìnhthànhvùngchuyêncanhcâycôngnghiệphàngnămvàlâunămlà:A.CảbađiềukiệntrênB.NhiềucơsởchếbiếncâycôngnghiệpC.Nguồnnhânlựcdồidào,cóchínhsáchđầutưD.ĐiềukiệntựnhiênthuậnlợiCâu16:Nguyênnhânnàodẫnđếnsựyếukém,khókhăncủanềnkinhtếnướctatrướcđây?A.Nướctaxâydựngnềnkinhtếtừđiểmxuấtphátthấp.B.Nềnkinhtếchịuhậuquảnặngnềcủacáccuộcchiếntranhkéodài.C.Môhìnhkinhtếthờichiếnkéodàiquálâu.D.Cảbanguyênnhântrên.Câu17:Nguyênnhânchínhlàmchonướctacóđiềukiệntiếpxúcvớinềnvănhoáthếgiớilàdo:A.Sốngườiđilaođộnghọctậpởnướcngoàiđông.B.NgườinướcngoàivàoViệtNamđông.C.Sựpháttriểncủamạnglướithôngtin.D.Dosứchấpdẫncủavănhoánướcngoài.Câu18:ởvùngđồngbằng,diệntíchđấttrồnglúavàcáccâythựcphẩmchiếmkhoảngbaonhiêuphầntrămdiệntíchđấtnôngnghiệp?A.70%B.90%C.50%D.84%Câu19:Phươnghướngxoáđóigiảmnghèoởnướctahiệnnaylà:A.Đẩymạnhpháttriểnnôngthônvàcảitiếnhệthốngbảotrợxãhội.B.Chúýnhữngchínhsáchảnhhưởngtrựctiếpđếnngườinghèo.C.Cảbốnphươnghướngtrên.D.Triểnkhaicóhiệuquảchươngtrìnhmụctiêuquốcgiavềxoáđóigiảmnghèo.Câu20:Giatăngdânsốtựnhiênlà:A.Hiệusốcủasốngườinhậpcưvàsốngườixuấtcư.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrang3/12B.Hiệusốcủatỉsuấtsinhvàtỉsuấttử.C.Tỷlệsinhcao.D.Tuổithọtrungbìnhcao.Câu21:Lượngcalobìnhquântheođầungườicủanướctahiệnnaylà:A.1800calo/ngàyB.2300calo/ngàyC.2500calo/ngàyD.2000calo/ngàyCâu22:Trongcácngànhgiaothôngvậntảisau,ngànhnàocóýnghĩaquantrọngđốivớivậntảigiữacácvùngtrongnước?A.Đườngbiển,đườngsôngB.ĐườnghàngkhôngC.Đườngôtô,đườngsôngD.Đườngsắt,đườnghàngkhôngCâu23:Đểpháttriểnnềnkinhtếcủađấtnướccầnphải:A.Biếtpháthuysứcmạnhtổnghợpcủacácnguồnlực.B.Khaithácvàsửdụngtốtnguồntàinguyênthiênnhiên.C.Nângcaotrìnhđộdântrí.D.Cóđườnglốipháttriểnkinhtếhợplý.Câu24:TàinguyêncóýnghĩađặcbiệtđốivớiviệcpháttriểnkinhtếxãhộiViệtNamhiệnnaylà:A.Tàinguyênđất.B.Tàinguyênkhoángsản.C.Tàinguyênnước.D.Tàinguyênsinhvật.Câu25:Chiếmtỉlệlaođộngcaonhấthiệnnaylà:A.Laođộnghoạtđộngtrongngànhdịchvụ.B.Laođộnghoạtđộngtrongkhuvựcsảnxuấtvậtchất.C.Laođộnghoạtđộngtrongkhuvựckhôngsảnxuấtvậtchấtnóichung.D.Laođộnghoạtđộngtrongngànhdulịch.Câu26:Đặcđiểmcủađấtferalitlà:A.Thườngcómàuđỏ,vàng,chuanghèomùn.B.Thườngcómàuđen,xốpthoátnước.C.Thườngcómàunâu,khô,khôngthíchhợpvớitrồnglúaD.Thườngcómàuđỏ,vàng,rấtmàumỡ.Câu27:Nguyênnhândẫnđếnsựbùngnổdânsốlà:A.Dânsốtăngquánhanh.B.Tuổithọtrungbìnhcao.C.Sốngườinhậpcưnhiều.D.Tỷlệsinhcao.Câu28:Nơicóthunhậpbìnhquântrênđầungườicaonhấtcủanướctalà:A.MiềnnúitrungduphíaBắc.B.ĐBSH.C.ĐôngNamBộ.D.TâyNguyênCâu29:Đểđảmbảocôngbằngxãhội,vănminh,đảmbảosựpháttriểncácnguồnlựcconngườivàpháttriểnbềnvữngvềkinhtếxãhộithìvấnđềcấpthiếtđặtravớinướctahiệnnaylà:VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrang4/12A.Xoáđóigiảmnghèo.B.Pháttriểnđôthịhoá.C.Tăngviệctrợchocácvùngkhókhăn.D.Đẩymạnhpháttriểngiáodục.Câu30:Đểkhaitháctốthơncácthếmạnhvềtựnhiênvàcácđiềukiệnkinhtếxãhội,ởtrungduvàmiềnnúiđãtiếnhành:A.Khaitháccáctàinguyênrừngcósẵn.B.Hìnhthànhvùngchuyêncanhcâycôngnghiệpvàchănnuôiđạigiasúc.C.Phárừngđểmởrộngdiệntíchnươngrẫy.D.ýavàcđúng.Câu31:Lựclượnglaođộngcókỹthuậtđượctậptrungđôngnhấtở:A.ĐBSHvàvùngĐôngNamBộ.B.HàNội-HảiPhòng-TPHCM-ĐàNẵng.C.ĐồngbằngduyênhảimiềnTrung.D.MiềnnúivàtrungduphíaBắc.Câu32:Diệntíchđấtchuyêndùngđượcmởrộngchủyếulàtừ:A.Đấthoanghoá.B.Đấtlâmnghiệp.C.Diệntíchmặtnước.D.Đấtnôngnghiệp.Câu33:SựkhácnhaucơbảngiữađấtphùsađồngbằngsôngHồngvàđấtphùsađồngbằngsôngCửuLonglà:A.Đượcbồiđắphàngnămvàkhôngđượcbồiđắphàngnăm.B.DiệntíchC.Sựmàumỡ.D.Độnhiễmphèn,độnhiễmmặn.Câu34:Nguyênnhânlàmchongườilaođộngnướctacóthunhậpthấplàdo:A.Sảnphẩmphảichịusựcạnhtranhlớn.B.Sảnphẩmlàmrakhôngtiêuthụđược.C.Phảinhậpnguyênliệuvớigiácao.D.Năngsuấtlaođộngxãhộinóichungcònthấp.Câu35:Trongcáchoạtđộngkinhtếđốingoại,hoạtđộngcóvaitròquantrọnghơncảlà:A.Hoạtđộngxuất-nhậpkhẩuB.HợptácquốctếvềdulịchC.HợptácquốctếvềđầutưD.HợptácquốctếvềlaođộngCâu36:Chấtlượngcuộcsốnglà:A.Kháiniệmphảnánhđộđượcđápứngnhữngnhucầucơbảncủaconngườivềvậtchất,tinhthầnvàchấtlượngmôitrường.B.Sựphảnánhmứcđộsốngcủangườidân.C.Sựphảnánhmứcđộhọcvấncủangườidân.D.Sựphảnánhtuổithọtrungbìnhcủadâncư.Câu37:Dosựtíchluỹtừnộibộnềnkinhtếthấpnêntrongmộtthờigiandàiđểxâydựngcơsởvậtchấtthìnướctacầnphải:A.Xuấtkhẩulaođộng.B.Xuấtkhẩucáctàinguyênkhoángsản.C.Thuhútvốnđầutưcủanướcngoài.D.Dựavàoviệntrợvàvaynợnướcngoài.Câu38:Kếtquảquantrọngnhấtcủacuộcđổimớinềnkinhtếnướctalà:VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrang5/12A.Xâydựngđượcmộtnềnkinhtếtựchủ.B.Cơcấungànhđượcđiềuchỉnhphùhợpvớinguồnlựchiệncó.C.Cơcấulãnhthổcósựchuyểnbiến.D.Đẩylùiđượcnạnđói.Câu39:Cáctỉnh,thànhphốcótỷlệthấtnghiệpcaonhấtlà:A.HàNội,HảiPhòng,TháiNguyên.B.HàNội,TháiBình,HảiPhòng,HàTây.C.HàNội,TháiBình,HưngYên.D.TháiBình,ThanhHoá.Câu40:Sựcómặtvàpháttriểncủanhiềungànhcôngnghiệpcủanướctachứngtỏ:A.Nhànướcchútrọngđầutưchopháttriểncôngnghiệp.B.Côngnghiệpcóvaitròquantrọngđốivớinềnkinhtế.C.Nướctacónguồnnguyênliệuphongphú.D.Nềncôngnghiệpnướctacócơcấungànhtươngđốiđadạng.Câu41:Điểmxuấtphátcủaviệcxâydựngnềnkinhtếnướctalà:A.Nềnnôngnghiệphiệnđại.B.Nềncôngnghiệphiệnđại.C.Trìnhđộkhoahọckỹthuậttiêntiến.D.Nềnnôngnghiệpnhỏbé.Câu42:Cơcấungànhtrongcôngnghiệpđãcósựchuyểnbiếnrõrệtthểhiện:A.Hìnhthànhmộtsốcụmcôngnghiệpcócơcấungànhhợplýhơn.B.Mộtsốngànhcôngnghiệptrọngđiểmđượcchútrọng.C.Cósựphâncônglạilaođộnggiữacácngành.D.Tấtcảcácýtrên.Câu43:Khuvựccógiatăngdânsốtựnhiêncaonhấtcủanướctalà:A.TrungdumiềnnúiphíaBắcB.ĐBSCLC.ĐBSHD.TâyNguyênCâu44:Tỷlệtửvongcủatrẻsơsinhgiảm,tuổithọtrungbìnhcủangườidântănglàdo:A.Chămsócsứckhoẻbanđầutốt.B.ĐờisốngnhândânpháttriểnC.Mạnglướiytếpháttriển.D.Cósựkếthợpcủayhọccổtruyềnvàyhọchiệnđại.Câu45:Bìnhquânđấttựnhiêntrênđầungườicủanướctakhoảng:A.0,3ha/ngườiB.0,5ha/ngườiC.3ha/ngườiD.1,5ha/ngườiCâu46:Diệntíchđấtnôngnghiệpchiếmkhoảngbaonhiêu%diệntíchtoànquốc?A.20%B.21%C.25%D.23%Câu47:TàinguyênđấtcủaViệtNamrấtphongphú,trongđónhiềunhấtlà:A.Đấtphùsa.B.Đấtphùsavàđấtferalit.C.Đấtđồngcỏ.D.Đấthoangmạc.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrang6/12Câu48:Nguồnlựcpháttriểnkinhtếxãhộilà:A.Điềukiệnthườngxuyênvàcầnthiếtđểpháttriểnxãhộiloàingười.B.Tấtcảnhữnggìbaoquanhconngười.C.Toànbộcácđiềukiệntựnhiên,tàinguyênthiênnhiên,cơsởvậtchất,conngười,đườnglốichínhsáchảnhhưởngđếnsựpháttriểncủanềnkinhtếxãhội.D.Nhữngnguồntàinguyênđadạng,phongphúcủađấtnước.Câu49:Việcchănnuôitrâubò,hướngchủyếuvàomụcđích:A.Cungcấpsứckéo.B.Cungcấpphânbón.C.Cungcấpthịt-sữa.D.Cungcấpda.Câu50:Bìnhquânlươngthựcquyrathóccủanướctalà:A.359kg/ngườiB.370kg/ngườiC.399kg/ngườiD.400kg/ngườiCâu51:Biệnphápđểđảmbảolươngthựctạichỗtrongnhữngnămquaởtrungduvàvùngnúilà:A.Mởrộngdiệntíchnươngrẫy.B.Kếthợptrồngtrọtvàchănnuôi.C.Tiếnhànhchuyênmônhoácâytrồng.D.Tiếnhànhthâmcanhtăngvụ.Câu52:Nguồnlaođộngdồidào,thịtrườngrộnglớnlàcơsởđểpháttriểnmạnhngành:A.CôngnghiệpdầukhíB.CôngnghiệpsảnxuấthàngtiêudùngC.Côngnghiệpcơkhívàhoáchất.D.CôngnghiệpđiệntửCâu53:Trongcáctàinguyênsauloạinàobịsuygiảmnghiêmtrọngnhất?A.Tàinguyênnước.B.Tàinguyênbiển.C.Tàinguyênđất.D.Tàinguyênrừng.Câu54:ởtrungduvàvùngnúi,đấtphùhợpnhấtlàđể:A.Trồnglúanương.B.Trồngcâyngắnngày.C.Trồngcâylâunăm.D.Trồngrừng.Câu55:Khíhậunướctalàkhíhậunhiệtđới,ẩm,giómùa,thểhiện:A.Nhiệtđộtrungbìnhnăm<200C-Lượngmưa1500-2000mm/n.-Tổngnhiệtđộtrungbìnhnăm6000-80000C.-Độẩmtrungbình90-100%.Thườngxuyênchịuảnhhưởngcủagiómùa.B.Nhiệtđộtrungbìnhnăm22-270C.-Lượngmưatrungbình1500-2000mm/n.-Tổngnhiệtđộtrungbìnhnăm8000-10.0000C.-Độẩmtrungbình80-90%.-Từtháng5đếntháng10giómùahạ.Từtháng11đếntháng4giómùađông.C.Nhiệtđộtrungbìnhnăm>250C-Lượngmưatrungbình2000-2500mm/n.-Tổngnhiệtđộtrungbìnhnăm10.0000C.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrang7/12-Độẩmtrungbình70-80%.-Từtháng5đếntháng10:Giómùamùahạ.-Từtháng11đếntháng4:Giómùamùađông.D.Nhiệtđộtrungbìnhnăm200C-Lượngmưa1500-2000mm/n.-Tổngnhiệtđộtrungbìnhnăm7000-90000C.-Độẩmtrungbình90-100%.Thườngxuyênchịuảnhhưởngcủagiómùa.Câu56:NhiệtđộtrungbìnhnămcủaViệtNamlà:A.200CB.>250CC.18-220CD.22-270CCâu57:NhữngtrởngạichínhđốivớiviệcpháttriểnkinhtếxãhộiởnướctavềTNTNlà:A.Sốlượngnhiều,trữlượngnhỏlạiphântán.B.ítloạicógiátrị.C.Trữlượngít.D.TNTNđangbịsuythoáinghiêmtrọng.Câu58:Năngsuấtlúatăngnhanh,cáccánhđồng7tấn,10tấnđãtrởlênphổbiếnlàdo:A.Pháttriểnthủylợi.B.Sửdụnggiốngmới.C.Đẩymạnhthâmcanh.D.Mởrộngdiệntích.Câu59:Trongcácloạiđấtsau,loạinàocódiệntíchđangtănglên?A.Đấtnôngnghiệp.B.Đấthoanghoá.C.Đấtchuyêndùng.D.Đấtlâmnghiệp.Câu60:Trongcôngcuộcxâydựngvàđổimớiđấtnước,vaitròcủakinhtếđốingoạilà:A.KhaitháctốtcáclợithếcủađấtnướcB.TăngcườngvốngvàtậptrungcôngnghiệphiệnđạiC.TạoviệclàmvàtăngthunhậpchongườilaođộngD.TấtcảcácýtrênCâu61:Trongcácngànhcôngnghiệpsau,ngànhnàocủanướctacóthếmạnhđặcbiệtvàcầnđitrướcmộtbướcsovớicácngànhkhác:A.Côngnghiệpđiệntử.B.Côngnghiệphoáchất.C.Côngnghiệpnhẹ,côngnghiệpthựcphẩm.D..Côngnghiệpnănglượng.Câu62:Đặcđiểmnàodướiđâythểhiệnsựphânbốdâncưnướctakhôngđồngđều:A.Miềnnúichiếm30%dânsố,Đồngbằngchiếm70%dânsố.ĐBSHmậtđộ1200người/km2,ĐBSCLbằng1/3.Nôngthônchiếm80%dânsố,thànhthịchiếm20%dânsố.B.Miềnnúichiếm20%dânsố,Đồngbằngchiếm80%dânsố.ĐBSHmậtđộ1000người/km2,ĐBSCLbằng1/3.Nôngthônchiếm60%dânsố,thànhthịchiếm50%dânsố.C.Miềnnúichiếm20%dânsố,Đồngbằngchiếm80%dânsố.ĐBSHmậtđộ1200người/km2,ĐBSCLbằng1/3.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrang8/12Nôngthônchiếm50%dânsố,thànhthịchiếm50%dânsố.D.Miềnnúichiếm20%dânsố,Đồngbằngchiếm80%dânsố.ĐBSHmậtđộ400người/km2,ĐBSCLđônghơn.Nôngthônchiếm50%dânsố,thànhthịchiếm50%dânsố.Câu63:Năm1993đànlợnđãtănglênbaonhiêucon?A.10triệuB.14triệuC.15triệuD.15,5triệuCâu64:Trongcácngànhsau,ngànhnàovừamangtínhchấtsảnxuấtvậtchất,vừamangtínhchấtdịchvụ?A.NôngnghiệpB.GiaothôngvậntảiC.CôngnghiệpD.ThươngmạiCâu65:Ngànhcôngnghiệptrọngđiểmcủanướctalà:A.Côngnghiệpsảnxuấthàngtiêudùng.B.Tấtcảcácngànhtrên.C.Côngnghiệpcơkhívàđiệntử;điệnvàhoáchất.D.Côngnghiệpchếbiếnnông,lâm,thủysản;côngnghiệpdầukhí.Câu66:Chươngtrình“Lươngthực-Thựcphẩm”làmộtchươngtrìnhtrọngđiểmcủanhànướcvì:A.Mụctiêuphấnđấucủanướctalàcảithiệnbữaănchongườidânvềlượngvàchất.B.“Lươngthực-thựcphẩm”đảmbảosẽthúcđẩysựpháttriểncủacácngànhkinhtếkhác.C.Dânsốngàycàngtăng,lươngthực,thựcphẩmcũngphảităngđểđápứngnhucầuvềlươngthựcthựcphẩmcủangườidân.D.ýavàcđúng.Câu67:Thuậnlợinhấtcủakhíhậunướctađốivớisựpháttriểnkinhtếlà:A.Thúcđẩysựđầutưđốivớisảnxuấtnôngnghiệp.B.Pháttriểnmộtnềnnôngnghiệpđadạngvàphongphú.C.Giaothôngvậntảihoạtđộngthuậnlợiquanhnăm.D.Đápứngtốtviệctướitiêuchonôngnghiệp.Câu68:Xuhướngquốctếhoávàkhuvựchoánềnkinhtếthếgiớidiễnravớiquymôlớnvànhịpđộcaolàđiềukiệnđể:A.Nướctatậndụngcácnguồnlựcbênngoàiđểpháttriểnkinhtế-xãhộiB.Nướctamởrộngbuônbánvớinhiềunướctrênthếgiới.C.Nướctabộclộnhữnghạnchếvềvốn,côngnghệtrongquátrìnhpháttriểnsảnxuất.D.Tấtcảcácđiềukiệntrên.Câu69:Giảiquyếttốtvấnđềlươngthực-thựcphẩmlàcơsởđể:A.Đảmbảođờisốngnôngdân.B.Ngànhchănnuôipháttriểnngangbằngvớingànhtrồngtrọt.C.Ngànhchănnuôităngtrưởngvớitốcđộnhanhhơnngànhtrồngtrọt.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrang9/12D.Thuđượcngoạitệnhờxuấtkhẩulươngthực.Câu70:TàinguyêngiữvịtríquantrọngnhấtViệtNamhiệnnàylà:A.Tàinguyênsinhvật.B.Tàinguyênnước.C.Tàinguyênkhoángsản.D.Tàinguyênđất.Câu71:Đậutương,lạc,thuốcláđượctrồngnhiềunhấttrênloạiđấtnào?A.ĐấtnhiễmmặnB.ĐấtbạcmàuC.ĐấtphùsaD.ĐấtxámCâu72:Trungtâmcôngnghiệpnàodướiđâycócácngànhchuyênmônhoáchủyếulàdệt,maymặc,chếbiếnlươngthực,thựcphẩm,hoáchất,điệntử,cơkhí,đồchơitrẻem?A.HàNộiB.ThànhphốHồChíMinhC.VũngTàuD.QuảngNinhCâu73:KhảnăngmởrộngdiệntíchđấtnôngnghiệpởđồngbằngsôngHồnghiệnnaylà:A.Cònnhiềukhảnăng.B.Khoảng10nghìnhađấthoanghoácóthểcảitạođược.C.Khôngthểmởrộngđược.D.Rấthạnchế.Câu74:Trongcácngànhgiaothôngvậntảisau,ngànhnàocóýnghĩaquantrọngđốivớiVậntảiquốctế?A.Đườngbiển,đườngsôngB.Đườngbiển,đườnghàngkhôngC.Đườngbộ,đườnghàngkhôngD.Đườngsắt,đườngbiểnCâu75:Trongmộtthờigiandài,tồntạilớnlnhấttrongcáchoạtđộngkinhtếđốingoạicủanướctalà:A.ThịtrườngkhôngmởrộngB.ChưađầutưkhaitháctốtcáctàinguyêndulịchC.CơchếquảnlýchưađổimớiđượcbaonhiêuD.MấtcânđốigiữaxuấtkhẩuvànhậpkhẩuCâu76:Đốivớicáctỉnhtrungdu,miềnnúiphíaBắc,TâyNguyênvàđồngbằngsôngCửuLongthìvấnđềcầnquantâmnhấttrongsựnghiệpgiáodụchiệnnaylà:A.Nângcaotrìnhđộhọcvấnchongườidân.B.Đadạnghoáloạihìnhđàotạo.C.XâydựnghệthốnggiáodụchoànchỉnhD.Xoámùvàphổcậptiểuhọc.Câu77:Câycôngnghiệptruyềnthốngởnướctalà:A.DâutằmB.CóiC.BôngD.ĐayCâu78:Ưuthếcủacôngnghiệpchếbiếnnông,lâm,thủysảnlà:A.CónguồnnguyênliệutạichỗphongphúB.CóthịtrườngtiêuthụrộnglớnC.CósựđầutưlớnD.CónguồnnhânlựcdồidàoCâu79:TàinguyênrừngViệtNambịsuythoáinghiêmtrọngthểhiệnở:VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrang10/12A.Mấtdầnnhiềuloạiđộngthựcvậtquýhiếm.B.Diệntíchrừngsuygiảm,chấtlượngrừngsuythoái.C.Diệntíchđồinúitrọctănglên.D.ĐộchephủrừnggiảmCâu80:Trongsảnxuấtnôngnghiệpngànhchănnuôiđangtừngbướctrởthànhngànhchínhlàdo:A.Vấnđềlươngthựcđãđượcgiảiquyếttốt.B.Chănnuôipháttriểnsẽthúcđẩyngànhtrồngtrọtpháttriển.C.Ngànhchănnuôiđemlạilợinhuậncao.D.ýthứccủangườidânvềngànhchănnuôithayđổi.Câu81:ĐồngbằngsôngHồng,đồngbằngsôngCửuLong,DuyênHảimiềnTrunglàvùngchuyêncanhcácloạicây:A.Chè,caosu,càphêB.Hồtiêu,thuốcláC.Lạc,đay,cói,dâutằm,mía,thuốcláD.Quế,hồi,dừaCâu82:Nhữngkhókhăncủanềnnôngnghiệpnướctahiệnnaylà:A.ThiêntaidịchbệnhB.Thiếuphânbón,thuốctrừsâu,thiéuvốn.C.Diệntíchkhôngđượcmởrộng.D.ýavàbđúngCâu83:NơicótỷlệthiếuviệclàmcaonhấtởViệtNamlà:A.TâyNguyênB.ĐồngbằngDuyênhảimiềnTrung.C.ĐBSCL.D.ĐBSH.Câu84:Vùngdẫnđầucảnướcvềtrồngđậutương,míavàcâyănquảlà:A.ĐồngbằngsôngCửuLongB.ĐồngbằngsôngHồngC.ĐồngbằngDuyênHảimiềnTrungD.ĐôngNamBộCâu85:NguyênnhânnàolàmchothiênnhiênViệtNamkháchẳnvớithiênnhiêncácnướccócùngvĩđộởTâyá,ĐôngPhivàTâyPhi?A.Dođấtnướchẹpngang,trảidàitrênnhiềuvĩđộ.B.DocảbanguyênnhântrênC.ViệtNamnằmtrongkhuvựcnhiệtđớigiómùaD.ViệtNamcóbờbiểndài,khúckhủyCâu86:VùngDuyênHảimiềnTrunglàvùngcóthếmạnhvề:A.TrồngcâycôngnghiệpB.Chănnuôilợn,giacầmC.Chănnuôitrâubò,nuôitrồngthủysảnD.Sảnxuấtlúanước.Câu87:Đểnângcaochấtlượngvềmặtvănhoátrongđờisốngvănhoá-xãhộithìcầnphải:A.Ngănchặntìnhtrạngxuốngcấpcủacácbệnhviện.B.Đưavănhoávềtậnvùngsâu,vùngsa.C.Nângcaochấtlượnggiáodục,pháthuytinhhoavănhoádântộc.