Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1. Listen and repeat

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Tạm dịch: 

- Good morning: Chào buổi sáng

- Good afternoon: Chào buổi trưa

- Good evening: Chào buổi tối

- Good night: Chúc ngủ ngon

- Good bye = Bye: Chào tạm biệt

Các câu hỏi cùng bài học