Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1. Listen and read. Then practice with a partner.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe và đọc. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)

Click tại đây để nghe:

Yesterday, Hoa and her aunt went to the market. First, they went to the meat stall. There was a good selection of meat on the stall: chicken, pork and beef.

Aunt: What meat would you like for dinner, Hoa? There is chicken, beef and pork.

Hoa: I don’t like pork.

Aunt: Neither do I. So you can have beef or chicken.

Hoa: Let’s have some beef.

Aunt: OK.

Next, they went to a vegetable stall. There was a wide selection of vegetables on display.

Hoa: We need some vegetables for dinner too, aunt.

Aunt: What would you like?

Hoa: I d like some peas and I'd like some carrots, too.

Aunt: But Hoa, I hate carrots. And I don't like peas, either.

Hoa: What about spinach and cucumbers? I like them.

Aunt: So do I. They're my favorite vegetables. OK. Let’s get some of those.

Finally, Hoa and her aunt stopped at a fruit stall.

Hoa: We need some fruits, aunt.

Aunt: What shall we buy?

Hoa: Let s buy a papaya and a pineapple.

Aunt: They aren't ripe. Neither are the bananas.

Hoa: Let s buy some oranges then.

Aunt: OK. Can you smell the durians? I don’t like them.

Hoa: Neither do I. I hate durians.

Dịch bài:

Hôm qua, Hoa và cô của mình đi chợ. Trước tiên họ đến quầy thịt. Có nhiều loại thịt ở quầy: gà, heo và bò.

Cô : Hoa, cháu muốn thịt gì cho bữa ăn tối? Có thịt gà, bò và heo.

Hoa: Cháu không thích thịt heo.

Cô : Cô cũng vậy. Vậy cháu có thể dùng thịt bò hay gà.

Hoa: Chúng ta hãy mua một ít thịt bò cô nhé!

Cô : Được.

Sau đó họ đến quẩy rau cải. Có rất nhiều loại rau đang bày bán.

Hoa: Cô ơi, mình cũng cần ít rau cho bữa tối nữa.

Cô: Cháu muốn rau gì?

Hoa: Cháu muốn mua đậu và vài củ cà rốt.

Cô: Nhưng cô lại ghét củ cà rốt Hoa à. Mà cô cũng không thích đậu hạt.

Hoa: Vậy rau dền và dưa chuột nhé? Cháu thích chúng.

Cô : Cô cũng thích. Chúng là loại rau ưa thích của cô đấy. Được rồi, chúng ta mua một ít đi.

Sau cùng, Hoa và cô dừng lại ở quầy trái cây.

Hoa: Cô ơi, mình cần một ít trái cây.

Cô: Chúng ta mua gì nào?

Hoa: Chúng ta hãy mua đu đủ và quả thơm đi.

Cô: Chúng chưa chín, cả chuối cũng vậy.

Hoa: Vậy mình mua cam đi.

Cô : Được. Cháu có ngửi được mùi sầu riêng không? Cô không thích chúng.

Hoa : Cháu không. Cháu ghét sầu riêng.

Now answer. What did Hoa and her aunt buy at the market? Write a list in your exercise book.

(Bây giờ hãy trả lời. Hoa và cô của bạn ấy đã mua gì ở chợ? Ghi một danh sách vào vở bài tập của em)

Hướng dẫn giải

Hoa and her aunt bought some meat, some vegetables and some fruit, too.

Meat Vegetables Fruits
beef

spinach

cucumbers

oranges
 
 
Tạm dịch: 
Hoa và cô của cô ấy đã mua một ít thịt, ít rau củ và ít trái cây. 
Thịt: bò
Rau củ: mâm xôi, dưa chuột
Trái cây: cam

Các câu hỏi cùng bài học