Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1. Listen and read. Then ask and answer the questions.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Lắng nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

a. How old is Thuy?

b. What does she do?

c. What's her brother's name?

d. How old is he?

e. Where does Thuy live?

f. What’s there, near the house?

Hướng dẫn giải

a. Thuy is twelve.   

b. She is a student.

c. Her brother’s name is Minh.     

d. He is twenty.

e. She lives in a house.

f. A lake is near her house.

Tạm dịch:

Chào. Tên của tôi là Thủy. Tôi 12 tuổi và tôi là học sinh. Tôi có một anh, tên Minh. Anh ấy 20 tuổi. Chúng tôi sống trong ngôi nhà gần một cái hồ. Nhà chúng tôi có một cái sân.

Ở đây đẹp. Có một dòng sông và một cái hồ. Có một khách sạn gần hồ. Có một công viên gần khách sạn. Có nhiều cây và hoa trong công viên. Có một ruộng lúa gần nhà chúng tôi.

a. Thủy bao nhiêu tuổi? 

=> Thủy 12 tuổi. 

b. Cô ấy làm nghề gì? 

=> Cô ấy là một học sinh. 

c. Anh trai cô ấy tên gì? 

=> Anh trai cô ấy tên Minh. 

d. Anh ấy bao nhiêu tuổi? 

=> Anh ấy 20 tuổi. 

e. Thủy sống ở đâu? 

=> Cô ấy sống trong một ngôi nhà. 

f. Có gì gần ngôi nhà? 

=> Có một cái hồ (ao) ở gần nhà của cô ấy. 

Các câu hỏi cùng bài học