Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1. Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông (xem hình vẽ )

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông (xem hình vẽ ). Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học