loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!
Hiển thị 1 - 5 trên 41 kết quả
Giáo án vật lý lớp 8

Giáo án vật lý lớp 8

Giáo án vật lý lớp 8 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nguyenthaolinh    Vật lý    Lớp 8   
27/11/2016 lúc 18:36    24    0   
đề thi năng lực môn vật lí 16-17

đề thi năng lực môn vật lí 16-17

đề thi năng lực môn vật lí 16-17 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

vonguyengiakhanh    Vật lý    Lớp 9   
27/11/2016 lúc 14:55    28    2   
Giáo án Vật lý 12 bài Thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Giáo án Vật lý 12 bài Thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Giáo án Vật lý 12 bài Thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Vật lý    Lớp 12   
08/11/2016 lúc 11:48    188    4   
Giáo án Vật lý 10 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Giáo án Vật lý 10 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Giáo án Vật lý 10 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Vật lý    Lớp 10   
07/11/2016 lúc 11:11    39    0   
Vật lý 9 : bài 19 sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Vật lý 9 : bài 19 sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Vật lý 9 : bài 19 sử dụng an toàn và tiết kiệm điện là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Vật lý    Lớp 9   
30/10/2016 lúc 12:52    730    9   
Giáo án Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Giáo án Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Giáo án Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nhanthuat    Vật lý    Lớp 6   
29/10/2016 lúc 21:42    95    0   
Giáo án Vật lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Giáo án Vật lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Giáo án Vật lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nhanthuat    Vật lý    Lớp 6   
29/10/2016 lúc 21:40    116    0   
Giáo án Vật lý 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Giáo án Vật lý 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Giáo án Vật lý 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nhanthuat    Vật lý    Lớp 6   
29/10/2016 lúc 21:32    186    0   
Giáo án Vật lý 12 bài Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giáo án Vật lý 12 bài Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giáo án Vật lý 12 bài Tính chất và cấu tạo hạt nhân là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Vật lý    Lớp 12   
29/10/2016 lúc 16:37    25    0   
Giáo án Vật lý 12 bài Con lắc đơn

Giáo án Vật lý 12 bài Con lắc đơn

Giáo án Vật lý 12 bài Con lắc đơn là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Vật lý    Lớp 12   
29/10/2016 lúc 16:36    44    0   
Hiển thị 1 - 5 trên 41 kết quả


Hỗ trợ trực tuyến