loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!
Hiển thị 2 - 61 trên 610 kết quả
100 câu bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu cực hay có đáp án

100 câu bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu cực hay có đáp án

100 câu bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu cực hay có đáp án là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
21/12/2016 lúc 15:53    24    3   
490 bài tập viết lại câu Tiếng Anh cực hay có đáp án

490 bài tập viết lại câu Tiếng Anh cực hay có đáp án

490 bài tập viết lại câu Tiếng Anh cực hay có đáp án là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
21/12/2016 lúc 15:35    40    3   
Ngữ pháp Thông dụng: Câu so sánh (VOA)

Ngữ pháp Thông dụng: Câu so sánh (VOA)

Ngữ pháp Thông dụng: Câu so sánh (VOA) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
21/12/2016 lúc 15:30    8    0   
Phân biệt cách sử dụng của CAN, COULD và BE ABLE TO và bài tập có đáp án

Phân biệt cách sử dụng của CAN, COULD và BE ABLE TO và bài tập có đáp án

Phân biệt cách sử dụng của CAN, COULD và BE ABLE TO và bài tập có đáp án là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
21/12/2016 lúc 15:28    10    2   
Phân biệt \"Have\" và \"Have got\" trong Tiếng Anh

Phân biệt "Have" và "Have got" trong Tiếng Anh

Phân biệt "Have" và "Have got" trong Tiếng Anh là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
20/12/2016 lúc 13:55    17    1   
Bài tập về USED TO và GET USED TO có đáp án

Bài tập về USED TO và GET USED TO có đáp án

Bài tập về USED TO và GET USED TO có đáp án là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
20/12/2016 lúc 13:50    39    3   
Mệnh đề quan hệ - Relative clauses và bài tập có đáp án

Mệnh đề quan hệ - Relative clauses và bài tập có đáp án

Mệnh đề quan hệ - Relative clauses và bài tập có đáp án là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
20/12/2016 lúc 13:41    42    4   
Câu hỏi gián tiếp trong tiếng Anh và Bài luyện tập về câu tường thuật CÓ ĐÁP ÁN

Câu hỏi gián tiếp trong tiếng Anh và Bài luyện tập về câu tường thuật CÓ ĐÁP ÁN

Câu hỏi gián tiếp trong tiếng Anh và Bài luyện tập về câu tường thuật CÓ ĐÁP ÁN là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
20/12/2016 lúc 13:39    18    1   
Bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh (có đáp án)

Bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh (có đáp án)

Bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh (có đáp án) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
20/12/2016 lúc 13:35    19    2   
toán học và tuổi trẻ 439

toán học và tuổi trẻ 439

toán học và tuổi trẻ 439 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nhanhanha1    Toán học    Tài liệu lớp chung   
17/12/2016 lúc 13:50    19    0   
Hiển thị 2 - 61 trên 610 kết quả


Hỗ trợ trực tuyến